Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, 180 osp (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) n.1,5–2 vuotta.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöille, jotka haluavat pätevöityä turvallisuusalan asiantuntijoiksi tai vartioimisliikkeiden esimiehiksi. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa on mahdollisuus suorittaa turvallisuusalan yritysten vastaavan hoitajan pätevyys. Suosituksena on useamman vuoden kokemus turvallisuusalan tehtävistä.

Kielitaitovaatimus B1.

Toteutus

Opintojen alkuvaiheessa laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
Suunnitelmassa selvitetään opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Lähiopetusta kerran kuukaudessa klo 16.00–21.00.

Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa.

Koulutus on mahdollista toteuttaa ammatillisena lisäkoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena tai työvoimakoulutuksena.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen. Opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Marko Korhonen puh. 044 785 3173
sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus:
Koko tutkinto: 250 €
Tutkinnon osa: 100 €
Maksu laskutetaan opiskelijalta koulutuksen alkuvaiheessa. Maksuja ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.
Oppisopimuskoulutus: maksuton
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Ilta- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakolliset osat:
• Turvallisuuslainsäädäntö, 30 osp
• Turvallisuussuunnittelu, 30 osp

Valinnaiset osat
Tutkinnon suorittaja valitsee kolme tutkinnon osaa:
• Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, 80 osp
Tutkinnon osa Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen vastaa kahta tutkinnon osaa
• Turvallisuusjohtaminen, 40 osp
• Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla, 40 osp
• Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp
Tutkinnon osa Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta vastaa kahta tutkinnon osaa.
• Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla, 40 osp
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa, jonka opiskelija tulee itse hankkia ennen koulutuksen aloittamista.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Merja Happonen, puh. 044 785 3073
- Jaana Kukkonen, puh. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja haastattelun perusteella.
Ota haastatteluun todistukset mukaan.

Koulutukseen valittavilta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä ja suomen kielen tasoa B1 puhumisen ja ymmärtämisen osa-alueilla. Mikäli hakijalla on riittävä työkokemus alalta ja hyvät työllistymismahdollisuudet, voidaan tällöin suomen kielen vaatimusten osalta käyttää valinnan yhteydessä tapauskohtaista harkintaa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Opintoala
Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella