Turvallisuusvalvoja | Turvallisuusalan perustutkinto

kaksi miestä seisoo ja puhuu kaiuttimiin
Haku
Yhteishaku 2024
Koulutus alkaa
Syksy 2024
Tutkinto/Koulutus
Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvojana ylläpidät ja kehität organisaatioiden tai alueiden toimintaympäristöjen turvallisuutta. Asiakaspalvelu on erittäin tärkeässä roolissa turvallisuusvalvojan työssä, joten vuorovaikutustaidoista on sinulle hyötyä. Kun valmistut, voit olla vastuussa esimerkiksi asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta, turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta.

Turvallisuusala sopii sinulle, jos olet fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa, nuhteeton, rehellinen ja luotettava. Sinulla on nopeaa pelisilmää nähdä ja ennakoida erilaiset tilanteet, joissa ammattitaitoasi tarvitaan. Työ on joskus hektistä ja siinä tarvitaan rauhallista mutta määrätietoista toimintatapaa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä turvallisuusalalla.

Olet luotettava, nuhteeton, vastuullinen ja paineensietokykyinen. Sinulla on hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kykenet asiakaspalvelutyöhön.

Kielitaitovaatimus B1

Paikkakunta
Kuopio
Varkaus
Opintoala
Koulutuksen rakenne

Turvallisuusalan perustutkinto antaa sinulle perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turva-alan tehtävissä julkisessa hallinnossa tai turvallisuusalan yrityksissä.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Kuopio
PK 22
Varkaus
PK 20

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

  • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
  • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
  • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
     

Miten haen

  • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
  • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Voit työskennellä turvallisuusvalvojana, vartijana, järjestyksenvalvojana tai vahtimestarina erilaisissa työympäristöissä. Voit myös työskennellä turvajärjestelmien parissa turvasuojaajana.

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampuksiin