Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja (Varkaus)

sakky logo
Koulutus alkaa
2.8.2021/joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Turvallisuusalan perustutkinto
Koulutuksen kesto
n. 2 - 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Jatkuvan haun kautta täydennetään yhteishaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääviä opiskelupaikkoja.
Paikkakunta
Varkaus
Kohderyhmä

Alasta kiinnostuneet peruskoulun tai lukion suorittaneet henkilöt.
Kielitaitovaatimus B1.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Mustonen Jukka, opettaja
puh. 044 785 3944
Jukka.Mustonen@sakky.fi

Koulutuspaikka
Osmajoentie 75, Varkaus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Turvallisuusvalvojana ylläpidät ja kehität organisaation toimintaympäristön turvallisuutta. Olet vastuullinen ja luotettava, oma-aloitteinen ja palveluhenkinen ammattilainen. Hyvä fyysinen ja henkinen terveys ovat edellytyksiä työssäjaksamiseen.
Voit työskennellä turvallisuusvalvojana, vartijana, järjestyksenvalvojana tai vahtimestarina erilaisissa työympäristöissä. Voit myös työskennellä turvajärjestelmien parissa turvasuojaajana.

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) sekä yhteisistä opinnoista (35 osaamispistettä).

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimus on mahdollisuus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Oheismateriaali
Lisätietoja hakemisesta

opinto-ohjaaja Mari Karvonen puh. +358 44 785 8223 , sähköposti: mari.karvonen@sakky.fi

Hakemismenettely

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla.

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Soveltuvuuskoe
Kyllä
Haku päättyy
Jatkuva haku