Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, työnjohtaja 180 osp (Kuopio), oppisopimus

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) n.1,5-2 vuotta. Lähipäivä on noin kerran kuukaudessa.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto soveltuu teollisuuden työnjohtajille, tiiminvetäjille, kunnossapito- ja asennusprojektien vetäjille/vastuuhenkilöille, asiantuntijoille tai tuleville työnjohtajille ja tiiminvetovastuuseen siirtymässä oleville henkilöille.
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto antaa taidot johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja tuotantotyötä sekä kehittää ja syventää esimiesvalmiuksia. Koulutus antaa myös valmiudet ja osaamisen suunnitella, kehittää ja johtaa teollisuuden prosesseja sekä toimia asiantuntijatehtävissä. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Koulutuksen aikana syntyneet ideat siirtyvät yrityksen arjessa toimiviksi ratkaisuiksi.

#työnjohtaja #työnjohto #esimies #johtaminen #tiimivetäjä #asiantuntija #kunnossapito #tiimityö

Koulutuksen kuvaus

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Pakollinen osa:
• Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen, 80 osp

Valinnaiset osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi osaa:
• Tuotannon johtaminen, 50 osp
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 50 osp
• Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen, 50 osp
• Projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä, 50 osp
• Tuotannon turvallisuus-ja ympäristöjohtaminen, 50 osp
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Toteutus

Opintojen alkuvaiheessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOKS. Suunnitemassa selvitetään opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa työpaikalla.

Tietopuolinen opiskelu koostuu n. 15 lähiopiskelupäivästä kahden vuoden aikana. Lähiopiskeluun on mahdollista osallistua myös teams-yhteyden välityksellä. Koulutukseen kuuluu itsenäisestä opiskelua, verkko-opiskelua sekä työskentelystä käytännön työtehtävissä.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Tapani Miettinen puh. 044 785 3334
Koulutuspäällikkö Marko Haataja puh. 044 785 3278
Työelämäkoordinaattori Merja Happonen puh. 044 785 3073
s.postit: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Materiaali- ja aineistopaketti 150,00€.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Hakemismenettely

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa, jonka opiskelija tulee itse hankkia ennen koulutuksen aloittamista.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku