Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, työnjohtaja 180 osp (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) n.1,5-2 vuotta. Lähipäivä on noin kerran kuukaudessa.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto soveltuu teollisuuden työnjohtajille, tiiminvetäjille, kunnossapito- ja asennusprojektien vetäjille/vastuuhenkilöille, asiantuntijoille tai tuleville työnjohtajille ja tiiminvetovastuuseen siirtymässä oleville henkilöille.
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto antaa taidot johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja tuotantotyötä sekä kehittää ja syventää esimiesvalmiuksia. Koulutus antaa myös valmiudet ja osaamisen suunnitella, kehittää ja johtaa teollisuuden prosesseja sekä toimia asiantuntijatehtävissä. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Koulutuksen aikana syntyneet ideat siirtyvät yrityksen arjessa toimiviksi ratkaisuiksi.

#työnjohtaja #työnjohto #esimies #johtaminen #tiimivetäjä #asiantuntija #kunnossapito #tiimityö

Toteutus

Opintojen alkuvaiheessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOKS.
Suunnitemassa selvitetään opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä verkko-opiskelua. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Lähiopetusta on n. 15 päivää kahden vuoden aikana. Lähiopetuspäiviin on mahdollista osallistua myös teams-yhteyden välityksellä.

Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa.
Koulutus on mahdollista toteuttaa ammatillisena lisäkoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena tai työvoimakoulutuksena.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen. Opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Tapani Miettinen puh. 044 785 3334
Koulutuspäällikkö Marko Haataja puh. 044 785 3278
s.postit: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Materiaali- ja aineistopaketti 150,00€.
Lisäksi opiskelijamaksu:
Tutkinnon osa 100,00€
Koko tutkinto 250,00€
Opintomateriaali-ja opiskelijamaksu laskutetaan opiskelijalta koulutuksen alkuvaiheessa. Maksuja ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Pakollinen osa:
• Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen, 80 osp

Valinnaiset osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi osaa:
• Tuotannon johtaminen, 50 osp
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 50 osp
• Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen, 50 osp
• Projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä, 50 osp
• Tuotannon turvallisuus-ja ympäristöjohtaminen, 50 osp
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa, jonka opiskelija tulee itse hankkia ennen koulutuksen aloittamista.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
-Merja Happonen, puh. 044 785 3073

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella