Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, (Kuopio), VALMISTUNEILLE LÄHIHOITAJILLE

Ensihoitaja opiskelija harjoittelee nukella sydänäänien kuuntelua.
Koulutus alkaa
8.1.2024
Tutkinto/Koulutus
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Noin kaksi vuotta. Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Valmis lähihoitaja, haluatko laajentaa osaamistasi ja vaihtaa työtehtäviä - tule opiskelemaan toinen osaamisala.

KOULUTUSKEEN VOIVAT HAKEA VAIN NE, JOTKA OVAT JO SUORITTANEET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON. (=Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.)

Lisäksi edellytyksenä alalle soveltuva terveydentila ja soveltuvuus.

Perustason ensihoitajan työ vaatii:
- hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä kiinnostusta näiden ylläpitämiseen
- reagointi- ja paineensietokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa
- havainnointi taitoja ja päätöksentekokykyä
- kykyä luoda luotettava vuorovaikutussuhde lyhyissä kohtaamistilanteissa
- kykyä työskennellä yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

Lisäksi hakijalla tulee olla voimassa oleva B- ajokortti.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Valmiina lähihoitajana suoritat koulutuksen aikana kaksi tutkinnon osaa:

• Ensihoidossa toimiminen ja
• Akuuttihoitotyössä toimiminen.

Muiden ammatillisten tutkinnon osien osalta osaaminen tunnustetaan aiemmin suoritetusta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää tammi-elokuussa 2024 yhteensä 40 lähiopetuspäivää. Tutkinnon osiin kuuluvat työelämässä oppimisen jaksot ja näytöt suoritetaan syyslukukauden 2024 aikana joko oppisopimus- tai koulutussopimuksella.

Koulutuspaikkana Savilahti kampus Kuopiossa.

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaajat Päivi Holopainen, puh. 044 785 8794, paivi.holopainen@sakky.fi ja Sirpa Leinonen, puh. 044 785 8808, sirpa.leinonen@sakky.fi.

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

**Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja 180 osp**

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Perustason ensihoidon osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, jotka ovat:
• Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
• Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
• Ensihoidossa toimiminen
• Akuuttihoitotyössä toimiminen

Lisäksi tutkintoon sisältyy yksi valinnainen tutkinnon osa.

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimus on mahdollisuus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Päivi Heilala, p. 044 785 3070
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Voit opiskella myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työtön tai työttömyysuhan alaisena, tiedustele mahdollisuutta työvoimakoulutukseen.

Lisätietoja hakemisesta

opinto-ohjaaja Päivi Holopainen puh. +358 44 785 8794 , sähköposti: paivi.holopainen@sakky.fi

Hakemismenettely

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla.

Liitä hakemukseen:

• Sosiaali- ja terveysalan perustukinnon tutkintotodistus
• Peruskoulun tai ukion päättötodistus (ei ylioppilastutkinnon todistus), jos olet suorittanut lukion
• Haettavaan alaan liittyvät työtodistukset

Nimeä liitteet selkeästi.

Voit lisätä hakemukselle linkin aikaisempiin todistuksiisi Opintopolku -palvelusta. Valitse jaettaviksi suoritustiedoiksi ’Kattavat tiedot valituista suorituksista’.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, lisää hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Jos sinulla ei ole kielitaidosta todistusta, kutsumme sinut testiin sähköpostiviestillä. Katso: Suomen kielen testi

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Soveltuvuuskoe
Kyllä
Haku päättyy
Hakuaika päättyy 1.12.2023
Hae oppisopimuksella