Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja maahanmuuttajille (nro 698571)

sakky logo
Koulutus alkaa
30.8.2021
Tutkinto/Koulutus
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Koulutuksen kesto
Koulutusaika: alkaa 30.8.2021. Kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen aloitetaan tutor-opettajan kanssa ennen opintoja. Aika ilmoitetaan myöhemmin ja opiskelija kutsutaan tapaamiseen. Koulutuksessa on normaalit oppilaitoksen lomajaksot maaliskuussa, lokakuussa ja kesällä n. viisi viikkoa.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä. Kielitaitovaatimus B1.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osaamispistettä (osp)

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp).

Osaamisalaopinnot:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala:
- Kotihoidossa toimiminen 40 osp
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Lisäksi suoritetaan kaksi valitun osaamisalan tutkinnon osaa. Tutkintoon sisältyy valinnainen tutkinnon osa 15 osp.

Kielitaidon kehittymistä tuetaan koulutuksen aikana.

Toteutus

Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä klo 8-16 välisenä aikana. Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta. Maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus toteutuu työvaltaisena opiskeluna Pohjois-Savon sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan työpaikoilla. Lähiopetus tapahtuu Savon ammattiopistossa Kuopiossa. Työvaltaisella opiskelulla tarkoitetaan opintopolkua, jossa opiskelija oppii valtaosan tutkinnonosasta tai tutkinnosta työlämässä. Tämän lisäksi opiskelu sisältää suunnitellut lähijaksot. Verkko-oppimisympäristöä hyödynnetään opintojen tukena.
Työssäoppimisjärjestelyt:
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä (5 näyttöä) tutkinnon mukaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opettaja käy jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen tavoite,- ohjaus- ja arviointikeskustelun. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteena on koulutuksen eri osa-alueisiin liittyvien valmiuksien vahvistaminen, verkostoituminen ja työllistymistä tukevien suhteiden luominen. Työpaikat, jotka ovat erilaisia Pohjois-Savon työssäkäyntialueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja, jotka järjestellään yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta

Savon ammattiopisto, koulutuspäällikkö, Ritva Ronkainen, p. 044 785 8780, ritva.ronkainen@sakky.fi ja opettaja, Tiina Viikilä, p. 044 785 8802, tiina.viikila@sakky.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Teija Kirjavainen, p. 0295 043 590, teija.kirjavainen@te-toimisto.fi

Kustannukset
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa koulutusneuvonta
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Työvoimakoulutus
Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja hakemisesta

Soveltuvuuden arviointi viikolla 18 tai viikolla 31.

Hakemismenettely

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 25.7.2021 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus, Kuvaus- tai Tiedot -välilehdiltä klikkaamalla ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä haastatteluun kutsuttavat valitaan hakemuksen perusteella.

Ks. linkki.

Esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella viikolla 17 tai viikolla 30. Kielitaidon B1 saavuttaneet hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin, joka järjestetään viikolla 18 tai viikolla 31.

Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B1 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakija kutsutaan suomen kielen kielikokeeseen 27.4.2021 tai 1.6.2021 tai 3.8.2021.

Voit seurata hakemuksesi käsittelyä Oma asiointi -verkkopalvelusta kohdasta Työvoimakoulutus > Hakemusteni tilanne.

Tutkinnon perusteet (OPH)

Avaa tutkinnon perusteet tästä linkistä Opetushallitus/tutkinnon perusteet

Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Soveltuvuuskoe
Ei
Haku päättyy
25.7.2021