Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto, sähköasennusmestari, 180 osp (Kuopio), oppisopimus

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) n.2 vuotta.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet sähköalan perustutkinnon tai ammattitutkinnon. Hakijalla on oltava työkokemusta sähköasennustehtävistä vähintään 5 vuotta.

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä itsenäisesti sähkö-ja automaatioalan asennustöitä sekä toimia asennustöiden johtajana monipuolisissa ympäristöissä.

Hän suunnittelee, toteuttaa ja seuraa työryhmän toimintaa niin, että tulos- ja laatutavoitteet saavutetaan. Hän huolehtii työmaan turvallisuudesta ja varmistaa, että työryhmän tekemät asennukset täyttävät asiakkaan kanssa sovitut vaatimukset.

Tutkinnon suorittanut voi toimia sähkö- ja automaatioalan projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasennusmestarilla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 1 määritelty soveltuva koulutus.

- Pakollisena tutkinnon osana sähköasennusmestarin erikoisammattitutkinnossa on sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu (30 osp) sekä pienjännitesähköasennusprojektien suunnittelu ja toteutus (60 osp)
- Valinnaisia tutkinnon osia tutkinnon suorittajan on valittava 90 osp laajuisesti

Toteutus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitemassa selvitetään opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa.

Lähiopetus järjestetään oppilaitoksessa tai teams-yhteyden välityksellä kerran viikossa maantaisin klo 16:00 –20:00.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Jouko Niskanen puh. 044 785 3371
Koulutuspäällikkö Marko Haataja puh. 044 785 3278
Työelämäkoordinaattori Merja Happonen puh. 044 785 3073
s.postit: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Hakemismenettely

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa, jonka opiskelija tulee itse hankkia ennen koulutuksen aloittamista.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku