Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (Varkaus)

sakky logo
Koulutus alkaa
30.9.2021/joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Koulutuksen kesto
2 - 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Varkaus
Kohderyhmä

Alasta kiinnostuneet peruskoulun, toisen perustutkinnon tai lukion suorittaneet sekä ammatinvaihtajat. Kiinteistöpalvelualalla toimiminen edellyttää hyvää fyysistä, henkistä ja sosiaalista suorituskykyä sekä suomen kielen taitoa.
Kielitaitovaatimus A2.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Koulutus on mahdollista aloittaa 2.8.2021/joustava aloitus.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Petri Jokimäki puh. 044 785 8333, petri.jokimaki@sakky.fi

Koulutuspaikka
Osmajoentie 75, Varkaus
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Kiinteistönhoitaja toimii asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa huolehtia kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Kiinteistönhoitaja osaa arvioida kiinteistön sisäilman laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia sekä huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet. Hän osaa ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa asiakaskohteessa ja tehdä ilmanvaihtokoneiden määräaikaishuollot ja niihin liittyvät työt. Kiinteistönhoitaja osaa käyttää kiinteistöautomaatiota asiakaskohteessa.

Oppisopimus on mahdollisuus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
Merja Happonen, p. 044 785 3073.
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Lisätietoja hakemisesta

opinto-ohjaaja Mirja Hyvönen puh. +358 44 785 8222 , sähköposti: mirja.hyvonen@sakky.fi

Hakemismenettely

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla.

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
Jatkuva haku