Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (Kuopio) oppisopimuksella

Ihminen katsoo tietokonetta.
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Koulutuksen kesto
2 - 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Alasta kiinnostuneet peruskoulun, toisen perustutkinnon tai lukion suorittaneet sekä ammatinvaihtajat. Kiinteistöpalvelualalla toimiminen edellyttää hyvää fyysistä, henkistä ja sosiaalista suorituskykyä sekä suomen kielen taitoa.

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Kiinteistönhoitaja toimii asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa huolehtia kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Kiinteistönhoitaja osaa arvioida kiinteistön sisäilman laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia sekä huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet. Hän osaa ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa asiakaskohteessa ja tehdä ilmanvaihtokoneiden määräaikaishuollot ja niihin liittyvät työt. Kiinteistönhoitaja osaa käyttää kiinteistöautomaatiota asiakaskohteessa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja tutkinto tai sen osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työtehtävissä työpaikalla. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti lähi-, etä- ja itsenäisenä opiskeluna.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksen sisältöön ja järjestämiseen liittyvissä asioissa opettaja Petri Jokimäki, puh. 044 785 8333, petri.jokimaki@sakky.fi
Koulutuspäällikkö Heli Kemppainen, p. 044 785 3119, heli.kemppainen@sakky.fi

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

Haku päättyy
Jatkuva haku