Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, tekninen kiinteistönhoitaja (Kuopio), oppisopimuksella

sakky logo
Koulutus alkaa
6.9.2023
Tutkinto/Koulutus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Lähipäiviä on 2-4 päivää kuukaudessa. Koulutuksen kesto 1-2 vuotta aiemman kokemuksen mukaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutuksen alussa teemme kanssasi henkilökohtaisen opiskelun kehittämissuunnitelman ja varmistamme tutkinnon soveltuvuuden hakijalle.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet kiinteistönhoitoalalla ja sinulle on kertynyt jo laaja ja monipuolinen kokemus alasta.
Sinulta edellytetään kiinteistöpalvelualan peruskoulutusta tai monipuolista sekä laaja-alaista työkokemusta kiinteistönhoitajan tehtävistä.
Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista.
Tutkinnon suorittaaksesi sinulla tulee olla työpaikka ja mahdollisuus tehdä alan monipuolisia työtehtäviä. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus

Tekninen kiinteistönhoitaja on tärkeä ammattiryhmä, joka vastaa kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta ja huollosta. Teknisen kiinteistönhoitajan koulutus tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutusohjelman, joka valmistaa opiskelijoita työskentelemään erilaisissa kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotehtävissä.
Teknisen kiinteistönhoitajan tehtävät voivat vaihdella paljon kiinteistön tyypin ja koon mukaan, mutta pääasiassa hänen tehtäviinsä kuuluu kiinteistön tekninen ylläpito ja huolto, korjaus- ja kunnossapitotehtävät, turvallisuusasiat, energiatehokkuus ja asiakaspalvelu.
Teknisen kiinteistönhoitajan koulutus avaa monipuolisia työmahdollisuuksia, sillä kiinteistöjä on kaikkialla ja niiden tekninen ylläpito on jatkuvaa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja tutkinto tai sen osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä:

Kiinteistöjen tekninen ylläpito ja huolto:
Opiskelijat oppivat tunnistamaan ja korjaamaan erilaisia teknisiä ongelmia kiinteistöissä, kuten lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmissä. He myös oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan säännöllisiä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
Tekninen kiinteistönhoitaja vastaa myös kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtävistä, kuten putkien ja viallisten laitteiden vaihdosta ja pienimuotoisista rakennustöistä.
Tekninen kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistön teknisistä järjestelmistä, kuten lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja sähköjärjestelmistä. Hän varmistaa, että nämä järjestelmät toimivat asianmukaisesti ja että ne huolletaan säännöllisesti.

Asiakaspalvelu:
Teknisen kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu usein asiakaspalvelua ja vuorovaikutusta kiinteistön käyttäjien kanssa. Koulutuksessa opiskelijat oppivat kommunikointitaitoja ja asiakaspalvelun perusteita.
Tekninen kiinteistönhoitaja on usein kiinteistön käyttäjien ensimmäinen yhteyshenkilö teknisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Hän vastaa myös erilaisten käyttäjien palvelupyyntöihin ja huolehtii, että käyttäjät voivat viihtyä kiinteistössä.

Turvallisuus:
Kiinteistön turvallisuus on erittäin tärkeä asia, ja teknisen kiinteistönhoitajan koulutuksessa opiskelijat oppivat tunnistamaan turvallisuusriskejä ja toimimaan niiden poistamiseksi.
Tekninen kiinteistönhoitaja vastaa myös kiinteistön turvallisuusasioista, kuten paloturvallisuudesta, hätäpoistumisteistä ja turvallisuusjärjestelmien toimivuudesta. Hän huolehtii myös turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja riskien minimoinnista.

Energiatehokkuus:
Koulutus sisältää opetuksen energiatehokkuudesta ja kestävän kehityksen periaatteista. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan energiansäästötoimenpiteitä kiinteistöissä.
Tekninen kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistön energiatehokkuudesta, joka sisältää energiankulutuksen seurannan ja optimoinnin sekä energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisen.

Mikäli valitset ekotehokkuuden johtamisen valinnaisena tutkinnon osana (tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta), perehdyt myös johtamiseen ja organisointiin.
Tekninen kiinteistönhoitaja voi olla vastuussa useista eri huolto- ja ylläpitotehtävistä. Koulutus sisältää opetuksen johtamisesta ja organisoinnista, jotta opiskelijat oppivat hallitsemaan työtehtäviä tehokkaasti ja toimimaan osana tiimiä.

Tutkintonimike Tekninen kiinteistönhoitaja:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito 45 osp, sekä

Valinnaiset tutkinnon osat 3 kpl, yhteensä 150 osp, esim.
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 30 osp
- Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus 30 osp
- Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien toimintakunnon ylläpito 30 osp
- Kiinteistön toimintakunnon ylläpito 30 osp
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 30 osp

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa yksi tutkinnonosa erikoisammattitutkinnosta,
Ekotehokkuuden johtaminen 30 osp

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksen sisältöön ja järjestämiseen liittyvissä asioissa opettaja Petri Jokimäki puh. 044 785 8333
Oppisopimukseen liittyvissä asioissa Happonen Merja, työelämäkoordinaattori oppisopimuspalvelut p. 044 785 3073

Kustannukset
Oppisopimuskoulutus on maksuton.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

Haku päättyy
Jatkuva haku