Prosessinhoitaja | Prosessiteollisuuden perustutkinto

mies kääntää vipua
Haku
Yhteishaku 2024
Koulutus alkaa
Syksy 2024
Tutkinto/Koulutus
Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitajana pidät huolta teollisuuden tuotannon sujuvuudesta. Valvot erilaisten tuotantojen automaattisia prosesseja ja teet huolto- ja kunnossapitotöitä. Kemikaalien, lääkkeiden, polttoaineiden, pesuaineiden, maalien, paperin ja pakkausten tuotanto tapahtuu automaattisissa prosesseissa, joiden valvonnassa olet koko ajan tilanteen hermolla ja valmiina tekemään myös huolto- ja kunnossapitotöitä.

Koulutuksen myötä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi työvuorojen monissa vaihtelevissa tilanteissa. Työssäsi käsittelet erilaisia kemikaaleja, teet prosessien säätötoimia ja osaat käyttää erilaisia tuotannon automaatiojärjestelmiä. Valvovan silmäsi alla voidaan valmistaa myös puhdasta vettä, energiaa ja lämpöä. Työssä tarvittavia ominaisuuksia ovat tarkkuus, huolellisuus sekä vastuullisuus.

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä prosessiteollisuuden työtehtävissä.

Olet vastuullinen ja huolellinen sekä noudatat työturvallisuusohjeita. Tiimityötaidoista ja matemaattisesta päättelykyvystä on sinulle etua.

Kielitaitovaatimus B2.

Paikkakunta
Kuopio
Koulutuksen rakenne

Savon ammattiopiston  tarjoama prosessiteollisuuden perustutkinto kuuluu kemianteollisuuden osaamisalalle. Valmistuttuasi voit siis työskennellä kemiantekniikkaa hyödyntävässä tuotannossa.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Kuopio
PK 26

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

  • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
  • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
  • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
     

Miten haen

  • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
  • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Prosessinhoitajana voit työskennellä esimerkiksi puu-, paperi- ja kemianteollisuudessa, sellu-, lääke- ja panimoteollisuudessa tai energiantuotanto- ja vesihuoltolaitoksilla. Jatkuvasti kehittyvä ala tarvitsee prosessinhoitajia myös erilaisten uusien biopohjaisten pakkausten, biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuotannon ohjauksessa.

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampukseen