Pintakäsittelijä | Pintakäsittelyalan perustutkinto

ruiskumaalataan teollista kohdetta
Haku
Yhteishaku 2024
Koulutus alkaa
Syksy 2024
Tutkinto/Koulutus
Pintakäsittelyalan perustutkinto

Teollisena pintakäsittelijänä hallitset erilaisten metallituotteiden ruisku- ja jauhemaalauksen ja pintakäsittelyt. Voit erikoistua opinnoissasi esimerkiksi kemiallisiin pintakäsittelyihin, korroosionestokäsittelyihin tai kuumasinkitykseen. Opit käyttämään erilaisia työssä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Pintakäsittelijällä on hyvä fyysinen kunto, hän on tarkka ja tunnollinen, oppii helposti uusia tekniikoita ja on asiakaspalvelutaitoinen.

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä pintakäsittelyalan työtehtävissä.

Olet huolellinen ja tarkka. Kykenet tarkkuutta vaativaan, fyysiseen työhön.

Kielitaitovaatimus A2.

Paikkakunta
Toivala (Siilinjärvi)
Koulutuksen rakenne

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Terveysvaatimukset ja soveltuvuus

Jos haet pintakäsittelyalan opintoihin, sinulla ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat omasi tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella muun muassa seuraavissa sairauksissa:

 • Vaikea-asteinen ihosairaus
 • Astma tai vaikea-asteinen allergia
 • Migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus
 • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • Heikko näkö ja värien erottelukyky
Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Toivala
PK 24

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

 • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
 • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
 • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
   

Miten haen

 • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
 • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Teollisena pintakäsittelijänä voit työskennellä esimerkiksi metallituotemaalaamossa, teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa sekä korroosionestomaalausta ja metallipinnoituksia tekevissä yrityksissä.

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampukseen