Palvelulogistiikkatyöntekijä | logistiikan perustutkinto

Opiskelija näyttää peukkua trukin sisällä.
Haku
Yhteishaku 2024
Koulutus alkaa
Syksy 2024
Tutkinto/Koulutus
Logistiikan perustutkinto

Haluatko olla avainroolissa siinä, että yrityksen tai tuotantolaitoksen toiminta sujuu katkeamatta? Palvelulogistiikkatyöntekijä vastaa tavara- tai materiaaliliikenteestä terminaali- ja tuotantolaitoksen aitojen sisäpuolella. Sisälogistiikan opintoihin kuuluu mm. trukin ja muiden koneiden käytön harjoittelua, tavaran pakkaamista ja kuormausta sekä varastotietojärjestelmän käyttöä. Työ vaatii huolellisuutta, ripeyttä ja tietoteknistä osaamista.

Kenelle

Olet itsenäinen, asiakaspalvelutaitoinen ja huolellinen. Kykenet ottamaan vastuuta ja suorittamaan haastavia tehtäviä tiukoissa aikatauluissa. 

Kielitaitovaatimus B1.

Paikkakunta
Kuopio
Koulutuksen rakenne

Logistiikan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa: kuljetuspalvelujen osaamisala ja sisälogistiikan osaamisala. Logistiikan perustutkinto sisältää neljä eri tutkintonimikettä:

 • autonkuljettaja
 • linja-autonkuljettaja
 • kuorma-autonkuljettaja | Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
 • palvelulogistiikkatyöntekijä

 

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla.  Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Terveysvaatimukset ja soveltuvuus

Lue terveysvaatimuksista ja soveltuvuudesta täällä.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Kuopio
PK 60

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

 • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
 • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
 • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
   

Miten haen

 • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
 • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Palvelulogistiikkatyöntekijänä voit työskennellä vaihtelevissa työympäristöissä varastoissa, terminaaleissa, tuotantolaitoksissa ja myymälöissä.