Metsäalan ammattitutkinnon osa, hirsirakentaja (Toivala)

sakky logo
Koulutus alkaa
13.5.2024
Tutkinto/Koulutus
Metsäalan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Koulutusaika 13.5.2024-30.5.2025.
Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Paikkakunta
Toivala (Siilinjärvi)
Kohderyhmä

Yhdistä rakennusperinne nykyaikaiseksi osaamiseksi

UUSI HIRSIRAKENTAJAKOULUTUS
Metsäalan ammattitutkinnon osa aikuisille

• Kiinnostaako Sinua kestävä, ekologinen rakentaminen ja käsillä tekeminen?
• Haluatko oppia perinteiset hirsirakentamistaidot?
• Haluatko perehtyä hirsirakennusten viimeistelyyn sekä erilaisiin massiivipuurakenteisiin?

Toukokuussa 2024 Siilinjärven Toivalassa alkavassa aikuisopiskelijoille soveltuvassa koulutuksessa perehdyt hirsirakenteiden tekoon ja viimeistelyyn erilaisilla käsityövälineillä. Tavoitteena on oikeiden ja turvallisten työtapojen oppiminen ja laadukkaiden hirsirakenteiden tekeminen.

Koulutus sopii Sinulle, joka haet uutta ammattia tai yrittäjyyttä tai täydennät aikaisempaa osaamistasi. Kokemus esimerkiksi rakennus- tai metsäalan työtehtävistä on hyvä lähtökohta koulutuksessa.
Koulutus ja siihen liittyvät työtehtävät edellyttävät hyvää terveyttä ja vähintään kohtuullista fyysistä kuntoa.

Toteutus

Koulutuksen kesto voi vaihdella opiskeluohjelmasi ja aikaisemman osaamisesi mukaan.

Koulutus on päiväopetusta ja sisältää käytännön työnopetusta oppilaitoksen veistokentällä, yhteisiä lähiopiskelupäiviä ja itsenäistä opiskelua. Oppilaitosjaksot Toivalassa toteutetaan arkipäivisin ma-to klo 8-16. Koulutukseen on mahdollisuus liittää oppisopimus. Voit kysyä koulutukseen hakeutumisesta myös paikallisesta TE-toimistosta.

Koulutuksen aikana tehdään erilaisia hirsirakenteita:

• erilaiset nurkkatyypit (lohenpyrstö-, satula-, sulka- ja lukkonurkka)
• pelkka-, pyöröhirsi- ja D-hirsi -rakenteet
• massiivipuiset runko- ja kattorakenteet

Lisätietoja koulutuksesta

Vastuukouluttaja Samuli Eskelinen, puh. 044 785 4172
Koulutuspäällikkö Ari Puustinen, puh. 044 785 4130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 250 €, lisäksi opiskelijan maksettavaksi jää henkilökohtaiset opiskelutarvikkeet ja mahdolliset korttimaksut. Koulutuksen aikana tarvittavat turvavarusteet ja työkalut saat oppilaitokselta. Kysy myös opiskeluajan majoitusvaihtoehdosta oppilaitoksella. Lisätietoa: Heikki Parviainen, asumispalveluohjaaja, p. 044 785 3092.
Koulutuspaikka
Haapamäentie 1, Toivala
Opetusmuoto
Päiväopetus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Suoritat koulutuksen aikana metsäalan ammattitutkinnon osan täydennettynä puutarha-alan opinnoilla. Koulutuksen kokonaislaajuus on 60 osaamispistettä. Tässä koulutuksessa tutkinnon suorittamisen teemana on käsinveistettyjen hirsirakennusten teko. Tutkinto on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Puun jatkojalostus (Hirsirakentaminen) 30 osp
Hirsirakenteiden teko
• rakenteiden ja puiden mitoitus
• puiden valinta, kuorinta
• pyörö- ja pelkkahirren veisto
• D-hirsirakenteet
• erilaiset nurkkarakenteet
• väliseinäliitokset
• rakenteiden viimeistely, piiluaminen
• massiivipuiset kattorakenteet

Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen 30 osp

Terveydentila

**Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset koskevat metsäalan ammattitutkinnossa vain metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa.**

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
- mielenterveyden häiriö
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvu

Oppisopimuskoulutus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Haastattelemme hakijat ennen valintapäätöstä. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen.

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Haku päättyy
Haku päättyy 10.3.2024
Hae oppisopimuksella