Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja (Kuopio), aikuisille

sakky logo
Koulutus alkaa
10.1.2022
Tutkinto/Koulutus
Logistiikan perustutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Varastoalan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali ja ammattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle ja vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat kaikissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, sovitun noudattaminen ja kanssaihmisten näkemysten arvostaminen.

Varastonhoitajilla on vastuullaan arvokkaita tavaroita, joiden oikea varastoiminen, oikea-aikainen asiakkaille toimittaminen ja oikeiden kuljetusmuotojen käyttäminen edellyttävät vankkaa ammatillista osaamista.

Kielitaitovaatimus B1.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla. Koulutusta järjestetään tarvittaessa klo 6.00 - 20.00 koululla ja työpaikoilla työvuorosuunnittelun mukaan.

Lisätietoja koulutuksesta

Esa Heikkinen
esa.heikkinen@sakky.fi
044 785 3374

Arto Kärkkäinen
arto.karkkainen@sakky.fi
044 785 3484

Harri Hakkola
harri.hakkola@sakky.fi
044 785 3121

Kustannukset
Koulutusmateriaalit, korttimaksut (n. 200-300 €). Opiskelijalla tulee olla käytettävissä turvakengät.
Koulutuspaikka
Kolmisopentie 7, Kuopio
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Logistiikan perustutkinto, varastopalveluiden osaamisala:
Varastonhoitaja:

Yhteiset opinnot 35 osp
pakolliset tutkinnonosat: 4 kpl
• Tavaran vastaanotto ja säilytys
• Tavaran keräily ja lähetys
• Inventointi ja saldonhallinta
• Trukinkuljettajan tehtävät
valinnaiset: 3-4 kpl
• Työkoneiden käyttö- ja huolto
• Tavaran kuljettaminen
• Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Vaarallisten aineiden käsittely
• Varaston tietojärjestelmät

Terveydentila

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset koskevat logistiikan perustutkinnossa kuljetuspalvelujen osaamisalaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
- mielenterveyden häiriö
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvu

Oppisopimus on mahdollisuus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Lisätietoja hakemisesta

opinto-ohjaaja Marianne Vainio puh. 017 214 3514 , sähköposti: marianne.vainio@sakky.fi

Hakemismenettely

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla.

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia.Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
Haku päättyy 21.11.2021