Linja-autonkuljettaja | Logistiikan perustutkinto

Linja-autonkuljettaja auton seisoo auton edessä.
Haku
Yhteishaku 2024
Koulutus alkaa
Syksy 2024
Tutkinto/Koulutus
Logistiikan perustutkinto

Logistiikka ja asiakaspalvelu ovat linja-autonkuljettajan työn kulmakiviä. Linja-autonkuljettajan tehtävissä voit toimia reitti-, tilausajo- tai palveluliikenteen kuljettajana. Työtehtäviisi kuuluu ajamisen lisäksi matkustajien neuvomista, matkalippujen myymistä ja rahastamista sekä rahdin käsittelyä. Linja-autonkuljettajan ammatti kysyy joustavaa palveluasennetta, hyvää ajotaitoa, tarkkuutta, teknistä osaamista ja kielitaitoa. Tiukat aikataulut sekä eri vuodenaikojen ja liikenneolojen vaihtelut kuormittavat kuljettajaa henkisesti. 

Opintojen aikana suoritat BCD-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat luvat. Sinun on mahdollista suorittaa myös taksinkuljettajan pätevyys.

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä kuljetusalan työtehtävissä.
Olet itsenäinen, asiakaspalvelutaitoinen ja huolellinen. Kykenet ottamaan vastuuta ja suorittamaan haastavia tehtäviä tiukoissa aikatauluissa.

Sinun tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset vaatimukset. Lue lisää täällä. Logistiikan perustutkinnon suoritettuasi sinun on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajakoulutuksessa suoritat vaadittavan ajokorttiasetuksen edellyttämän ajokortin ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Ammattipätevyyskoulutus on edellytys ammatissa toimimiseen.

Logistiikan perustutkinnon suoritettuasi sinun on arvostettava ammattiasi ja oltava valmis kehittämään itseäsi, työtäsi ja työkykyäsi.

Kielitaitovaatimus B1.

Paikkakunta
Kuopio
Koulutuksen rakenne

Logistiikan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa: kuljetuspalvelujen osaamisala ja sisälogistiikan osaamisala. Logistiikan perustutkinto sisältää neljä eri tutkintonimikettä:

 • autonkuljettaja
 • linja-autonkuljettaja
 • kuorma-autonkuljettaja | Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
 • palvelulogistiikkatyöntekijä
   

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Terveysvaatimukset ja soveltuvuus

Lue terveysvaatimuksista ja soveltuvuudesta täällä.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Kuopio
PK 60

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

 • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
 • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
 • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
   

Miten haen

 • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
 • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Linja-autonkuljettajana työskentelet esimerkiksi kaupunkien lähibusseissa, kaukolinjoilla tai tilausajoliikenteessä. Voit löytää paikkasi vaikkapa koulukuljetuksista tai sitten kuljetat turistibussia ympäri Eurooppaa ja hallitset tarvittaessa myös asiakkaiden viihdyttämisen omalla persoonallasi ja rohkeudellasi.

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampukseen