Liiketoiminnan ammattitutkinto - Tiedon- ja asiakirjahallinnassa toimiville (Varkaus)

Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä ja tutkivat paperia.
Koulutus alkaa
15.2.2022
Tutkinto/Koulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Koulutus sisältää 11 Teamsin kautta toteutettavaa lähipäivää.
Paikkakunta
Varkaus
Kohderyhmä

Koulutus ja tutkinto on tarkoitettu asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävissä toimiville.

Toteutus

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Tutkintokoulutuksen alussa kartoitamme yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa työpaikan edustajan kanssa, mitä tutkinnossa vaadittavaa osaamista opiskelijalla jo on, ja mitä osaamista on hankittava lisää pystyäkseen suorittamaan tutkinnon.

Tutkinnon vaatimusten mukaisen osaamisen hankkiminen on tiivistä yhteistyötä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen kesken. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat ohjattu verkko- ja itseopiskelu. Koulutukseen sisältyvät kerran kuussa etäluennot Teamsin välityksellä. Yhteensä luentopäiviä on 11.

Lisätietoja koulutuksesta

Kouluttaja:
Kirsi Tenhunen
puh. 044 785 8366

etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus:
Koko tutkinto: 400 €
Tutkinnon osa: 150 €
Oppisopimuskoulutus: maksuton
Koulutuspaikka
Osmajoentie 75, Varkaus
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutus valmentaa Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan tutkinnon suorittamista seuraavilla tutkinnon osilla:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta, 60 osp
Analogisen aineiston hallinta, 60 osp.

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
Oppisopimuskoordinaattori Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Oheismateriaali

Koulutuksen esite
#liiketoiminnanammattitutkinto
Koulutuksen keskeinen sisältö

Hakemismenettely

Jatkuva haku

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen.

Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella