Liiketoiminnan ammattitutkinto, finanssipalveluiden osaamisala 150 osp (Kuopio)

liiketoiminnan ammattitutkinto, finanssi
Koulutus alkaa
11.9.2024
Tutkinto/Koulutus
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
1 vuosi, aikaisemmasta osaamisesta riippuen.
Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhdessä opettajansa kanssa, jossa koulutuksen tarve, kesto ja sisältö määritellään tarkemmin.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Finanssipalveluiden osaamisala on tarkoitettu monipuolisissa palvelujen neuvonta-, opastus-, asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä toimiville. Voit työskennellä esim. pankeissa, rahoitus-, sijoitus- ja työeläkevakuutusyhtiöissä, konsulttitoimistoissa, suuryrityksissä.

Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille

Toteutus

Koulutukseen voi osallistua mistä tahansa päin Suomea verkkovälitteisesti.

Koulutus sisältää opetusta (hybridi/verkkovälitteinen) ja opiskelua verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuspäivän kesto on 7 tuntia (klo 8.15 - 15.15). Päivä sisältää luentoja, työskentelyä erilaisin yhteisöllisin menetelmin ja mahdollisia vierailevien asiantuntijoiden luentoja.

Aikataulu:
ke 11.9.2024, Koulutuksen aloitus, finanssialan toimintaympäristö ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
ke 2.10.2024, Työyhteisötaidot
ke 6.11.2024, Asiakastyö finanssialalla
ke 4.12.2024, Pankkipalvelut
ke 15.1.2025, Vakuutuspalvelut
to 12.2.2025, Rahoituksen palvelut
ke 19.3.2025, Luottopäätökset
to 16.4.2025, Säästäminen ja sijoittaminen
ke 14.5.2025, Vakuutuskorvaukset

Lisäksi on tarjolla verkkokurssi finanssialan englannista.

Tutkinnon suorittaminen, näytöt, kesäkuu - syyskuu 2025.

Opiskeluun sisältyy myös oppimista tukevia ennakko- tai jälkitehtäviä. Käytännönläheiset oppimistehtävät kytketään opiskelijan omiin työtehtäviin. Itsenäinen opiskelu ja opitun soveltaminen omissa työtehtävissä ovat merkittävä osa koulutusta ja oman osaamisen kehittämistä.

Koulutuksen tarve, sisältö, kesto ja muut henkilökohtaiset oppimisjärjestelyt määritellään opiskelijan lähtötason perusteella koulutuksen alkuvaiheessa. Tällöin sovitaan myös lähiopetuspäivät, joiden määrä riippuu valituista tutkinnon osista sekä aikaisemmin hankitusta osaamisesta.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Satu Andersin
puh. 044 785 8663
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutus: maksuton
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 250 €
Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 500 €
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Liiketoiminnan finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on valmiudet työskennellä rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, pankkiasioinnin palvelujen työtehtävissä sekä monikanavaisessa asiakaspalvelussa ja erilaisissa back- ja middle-office -tehtävissä.

Liiketoiminnan ammattitutkinto, finanssipalveluiden osaamisala (150 osp) koostuu seuraavista tutkinnon osista, joista valitsemalla sinulle parhaiten sopivat tutkinnonosat, voit rakentaa henkilökohtaisia vahvuuksiasi tukevaa erityisosaamista.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa:
• Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)

Valinnaisina tutkinnon osina on tarjolla alla olevat tutkinnon osat (40 osp)
• Korvauspalvelut, 40 osp
• Pankkiasioinnin palvelut, 40 osp
• Rahoituspalvelut, 40 osp
• Säästäminen ja sijoittaminen, 40 osp
• Vakuuttamisen palvelut, 40 osp

Voit valita myös tutkinnon osan toisesta ammatillisesta tutkinnosta, esim.:
• Asiakashankinta, 60 osp
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
• Kehittämissuunnitelma, 40 osp

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näyttöinä, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, käytännön työtehtävissä.
Koulutuksessa on hyvä mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia eri toimialoilla toimivien kanssa sekä saada vertaistukea ja sparrausta omaan työhön.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli opiskelijalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.
Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
Työelämäkoordinaattori Jaana Kukkonen, puh. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Oheismateriaali

Koulutuksen esite

Tilaa Savon ammattiopiston liiketalouden uutiskirje
#liiketalouskuopio
#liiketoiminnanammattitutkinto

Hakemismenettely

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja ohjauskeskustelun perusteella. Ohjauskeskustelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi.
Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella