Lentokoneasentaja | Lentokoneasennuksen perustutkinto

Lentokoneasentajaopiskelija huoltaa lentokoneen moottoria.
Haku
Yhteishaku 2024
Koulutus alkaa
Syksy 2024
Tutkinto/Koulutus
Lentokoneasennuksen perustutkinto

Lentokoneasentajana vastaat lentämisen teknisestä turvallisuudesta huoltaen ja korjaten lentokoneita. Tässä työssä sinulta edellytetään ehdotonta luotettavuutta, järjestelmällisyyttä ja vastuuntuntoa sekä erinomaista psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Lentokoneasentajana sitoudut tärkeään työhösi sataprosenttisesti. Osaat hyvin englantia ja ilmailuteknologian nopea kehitys innostaa sinua jatkuvaan uuden oppimiseen. 

Koulutuksen kesto
3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä lentokoneasennuksen työtehtävissä.

Sinun on oltava luotettava, sitoutunut ja vastuuntuntoinen. Lentokoneasennuksen alalla on tarkat terveyteen ja soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset. Koulutusta varten järjestetään soveltuvuuskoe.

Kielitaitovaatimus B2.

Paikkakunta
Rissala (Siilinjärvi)
Koulutuksen rakenne

Lentokoneasentajan tutkinto antaa sinulle kaksi kelpoisuutta: se on ammatillinen perustutkinto, joka antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin. Se on myös lentokoneen huoltohenkilöstön lupakirjaan valmistava koulutus. Koulutuksen, hyväksytysti suoritettujen kokeitten sekä vaaditun käytännön kokemuksen jälkeen sinun on mahdollista hakea ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa, joka tunnistetaan kaikkialla Euroopassa.

Savon ammattiopiston lentokoneasentajan koulutusohjelma sisältää EU:n ilmailulainsäädännön mukaiset lupakirjaluokat B1.1 (suihkumoottorilentokone) ja B1.2  mäntämoottorilentokone).

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt oppilaitoksessa.

Terveysvaatimukset ja soveltuvuus

Lentokoneasennuksen hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen. Lue lisää terveysvaatimuksista ja soveltuvuudesta täällä. Soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2023, kutsu tulee erikseen hakijoille. 

-        opiskelijaksi valitun tulee läpäistä suojelupolisiin tekemä perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Selvitys käynnistetään opiskelujen alussa koulun teettämänä.

-        Opiskelijalla tulee olla opiskelujen alussa mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen
(= pankkitunnukset) sekä voimassa oleva passi tai henkilökortti. Näitä tarvitaan Finavian vaatimaa kulkulupaa varten.

Koulu ei maksa passin / henkilökortin hankintakuluja.

Soveltuvuuskoe
Kyllä
Soveltuvuuskokeen lisätiedot

Opiskelijavalinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Et voi tulla valituksi alalle, jos et osallistu soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe muodostuu seuraavista eri osa-alueista:

  • videohaastattelu
  • kykytestit
  • persoonallisuustestit

Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. 
Pääsykoe on sähköinen ja suoritetaan etänä verkossa.

Aloituspaikat

Rissala
yhteishaussa 19
jatkuvassa haussa 4

Kaksoistutkintomahdollisuus

Lentokoneasentajakoulutuksen yhteydessä on hyvin hankalaa suorittaa kaksoistutkintoa eli ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa samanaikaisesti, koska ammatillisten opintojaksojen aikana tulee osallistua ammatillisiin opintoihin.

Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa

 

Miten haen

  • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
  • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Lentokoneasentajana työpaikkasi voi olla lentoyhtiöissä, huoltoyrityksissä, ilmavoimissa tai ilmailuteollisuudessa.

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampukseen