Laborantti | Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti annostelee pipetillä ainetta putkiloon.
Haku
Yhteishaku 2022
Koulutus alkaa
Syksy 2022
Tutkinto/Koulutus
Laboratorioalan perustutkinto

Laborantin työssä yhdistyvät luonnontieteellinen tutkimus, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehitys sekä raaka-aineiden, tuotteiden laadun ja ympäristön tilan seuranta.  Laboranttina olet tarkka, huolellinen ja kiinnostunut luonnontieteistä. Hallitset erilaiset kemialliset, fysikaaliset ja aistinvaraiset menetelmät tutkiessasi ja analysoidessasi näytteitä. Välineiden ja laitteiden käsittelyssä myös sorminäppäryydestäsi on paljon etua. Voit innostua kiehtovasta alasta ja työtehtävistä niin, että jatkat opintojasi esimerkiksi bioanalyytikoksi. Laboratorioalan työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, teollisuuden prosesseihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun tai lukion ja haluat työskennellä laboratorioalan työtehtävissä.

Olet vastuullinen, huolellinen ja pitkäjänteinen. Kykenet tarkkuutta vaativaan työhön sekä noudattamaan ohjeita.

Kielitaitovaatimus B2.

Paikkakunta
Kuopio
Koulutuksen rakenne

Laboratorioalan pakolliset tutkinnon osat ovat Laboratorion perustyöt, Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, Bioanalytiikka sekä Mittaukset ja laiteanalytiikka. Valinnaiset tutkinnon osat valitset sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa ja mihin haluat opinnoissasi keskittyä.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Kuopio
PK 18, YO 8

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

  • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
  • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
  • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
     

Miten haen

  • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
  • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Laboranttina voit työskennellä teollisuudessa ja erilaisten tutkimuslaitosten valvonta-, tutkimus- ja kehityslaboratorioissa. Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi kosmetiikkateollisuus, kemianteollisuus, lääketehtaat sekä laboratorioalan laitteita ja tuotteita valmistavat tai maahantuovat yritykset. Laboratoriotöiden lisäksi voit toimia myös alan kehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä. 

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampukseen