Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala 180 osp ja Neuropsykiatrinen valmentaja (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) 1-2 vuotta
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, joilla on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot tai taidot sekä työkokemusta alalta. Opinnot sopivat esimerkiksi vammaistyössä, kehitysvamma-alalla tai kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Koulutus muodostuu yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisesta tutkinnon osasta. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Koulutukseen sisältyy välitehtäviä sekä kehittämistehtävä. Osoitat osaamisesi näyttöinä aidoissa työelämän tilanteissa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
- Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osp)

Valinnaiset tutkinnonosat 1:
- Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
- Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (40 osp)
- Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnonosat 2:
- Työvalmennus asiakasprosessissa (40 osp)
- Työelämän asiantuntijuus työvalmennuksessa (40 osp)
- Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnonsta (40 osp)

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuspäivät

Syksy 2024
- 14.8.2024
- 15.8.2024
- 2.10.2024
- 3.10.2024
- 3.12.2024
- 4.12.2024

Kevät 2025
- 22.1.2025
- 23.1.2025
- 26.2.2025
- 27.2.2025
- 23.4.2025
- 24.4.2025

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Katri Sinkkonen
puh. 044 785 8744
katri.sinkkonen@sakky.fi

Kustannukset
Tutkinnon hinta on 250€.
Koulutuksesta on mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia, 100€/tutkinnon osa.
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Vahvista osaamistasi ja syvennä asiantuntijuuttasi vammaisalan erityisosaajana!

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittaneena erityisohjaajana osaat tukea autismin kirjon henkilöiden hyvinvointia, osallisuutta, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Opit kehittämään käytännön työmenetelmiä ja lisäät osaamistasi toimia asiakkaan palvelujärjestelmässä.

Terveydentila

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori, p. 044 785 3075 tai karita.nuikka@sakky.fi

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sakky.fi

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella