Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala, 150 osp (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus, tilanteen mukaan
Tutkinto/Koulutus
Kuljetusalan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Työnjohdon ammattitutkinto on tarkoitettu henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville, riittävän alan ammattitaidon ja työkokemuksen omaaville henkilöille.

Tutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi logistiikka-alan yrittäjänä, työnjohtajana, kuljetussuunnittelijana, liikenne-esihenkilönä, ajojärjestelijänä, vuorovalvojana, tiiminvetäjänä tai logistiikka-alan erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan yhdessä liiketalouden lähiesimiestyön ammattitutkinnon kanssa etä- ja lähiopiskeluna, lähipäivien määrä on max. 12 päivää ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Etä-/teams-päiviä suoritetaan liiketalouden lähiesimiestyön tutkinnosta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Juuso Kääriäinen
juuso.kaariainen@sakky.fi
044 785 3581

Harri Hakkola
harri.hakkola@sakky.fi
044 785 3121

Kustannukset
Koulutus on maksuton oppisopimuksella.
Koulutuspaikka
Kolmisopentie 7, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Kuljetusalan ammattitutkinto, työnjohtajana toimiminen: 150 osp

Pakolliset tutkinnon osat: 100 osp
- kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
- kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

Valinnaiset tutkinnon osat: 50 osp
- varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 30 osp
- ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 30 osp
- kehitystehtävän suunnittelu, 20 osp
- tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Merja Happonen, p. 044 785 3073

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella