Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala, 150 osp (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Kuljetusalan ammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Koulutukseen pääsee mukaan kesken koulutuskauden, kaikki lähipäivät tulee tarjolle kalenterivuoden aikana.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Työnjohdon ammattitutkinto on tutkinto on tarkoitettu henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville, riittävän alan ammattitaidon ja työkokemuksen omaaville henkilöille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat tai
toimivat yrityksessä esimiehenä, ”kymppinä” tai vastaavassa varasto-, henkilö- tai tavaraliikenteen työnjohtotehtävässä. Koulutus soveltuu hyvin myös alan yrittäjille.
Koulutuksessa painotetaan erityisesti johtamistaitoa, asiakaspalvelua ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna, lähipäivien määrä (14 pv/vuosi) ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Petri Honkanen
petri.honkanen@sakky.fi
044 785 3340

Arto Kärkkäinen
arto.karkkainen@sakky.fi
044 785 3484

Harri Hakkola
harri.hakkola@sakky.fi
044 785 3121

Kustannukset
Koulutuksen omavastuu 380 €.
Koulutus on maksuton oppisopimuksella.
Koulutuspaikka
Kolmisopentie 7, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Kuljetusalan ammattitutkinto, työnjohtajana toimiminen: 150 osp

pakolliset: 100 osp
- kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
- kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

valinnaiset tutkinnon osat: 50 osp
- varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 30 osp
- Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 30 osp
- kehitystehtävän suunnittelu, 20 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
- Merja Happonen, p. 044 785 3073
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen sovitaan haastattelu.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
Jatkuva haku