Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala, 150 osp (Kuopio)

Ihminen seuraamassa puukuorman kasausta rekkaan.
Koulutus alkaa
Tarvittavan opiskelijamäärän täyttyessä
Tutkinto/Koulutus
Kuljetusalan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Työnjohdon ammattitutkinto on tutkinto on tarkoitettu henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville, riittävän alan ammattitaidon ja työkokemuksen omaaville henkilöille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat tai toimivat yrityksessä esimiehenä, ”kymppinä” tai vastaavassa varasto-, henkilö- tai tavaraliikenteen työnjohtotehtävässä. Koulutus soveltuu hyvin myös alan yrittäjille. Koulutuksessa painotetaan erityisesti johtamistaitoa, asiakaspalvelua ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan etä- ja lähiopiskeluna, lähipäivien määrä (10-14 pv/vuosi) ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Juuso Kääriäinen
juuso.kaariainen@sakky.fi
044 785 3581

Harri Hakkola
harri.hakkola@sakky.fi
044 785 3121

Kustannukset
Koulutuksen omavastuu n. 380 €.
Koulutus on maksuton oppisopimuksella.
Koulutuspaikka
Kolmisopentie 7, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Kuljetusalan ammattitutkinto, työnjohtajana toimiminen: 150 osp

pakolliset: 100 osp
- kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
- kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

valinnaiset tutkinnon osat: 50 osp
- varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 30 osp
- ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 30 osp
- kehitystehtävän suunnittelu, 20 osp
- tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Merja Happonen, p. 044 785 3073

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Liitä todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen.

Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen sovitaan haastattelu.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella