Kinestetiikan ® Tutorkoulutus, OPPISOPIMUSKOULUTUS

sakky logo
Koulutus alkaa
13.1.2025
Tutkinto/Koulutus
Kinestetiikan Tutorkoulutus
Paikkakunta
Kuopio
Koulutuksen kuvaus

Kinestetiikan jalkautuminen hoito- ja terapiatyöhön edellyttää jatkuvaa tukea käytännössä. Kinestetiikkatutorin merkitys kinestetiikan jalkautumisessa
käytäntöön on erittäin tärkeää.

Koulutuksen jälkeen tutorilla on valmiudet:
- Kinestetiikan käsitteiden käyttämiseen ohjaustilanteissa.
- Potilaan / asiakkaan tilanteen analysointiin kinestetiikan käsitteiden avulla.
- Hoitotyöntekijöiden, terapeuttien ja muiden asiasta kiinnostuneiden ohjaamiseen ja tukemiseen kinestetiikan periaatteiden soveltamiseksi käytännön tilanteisiin.
- Työyhteisön motivoimiseen ja kinestetiikan tietotaidon kehittämiseen.
- Kinestetiikan informaatiotilaisuuksien pitämiseen omassa työyhteisössä sekä laajemmin.

Kouluttajana toimii Virpi Hantikainen, esh, TtT, dosentti Suomen Kinestetiikka ry:stä.

Koulutukseen otetaan 15 henkilöä, jotka täyttävät tutorkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen hakukriteerit. Koulutukseen voi osallistua myös omarahoitteisesti. Hakijalla tulee olla suoritettuna kinestetiikan perus- ja syventävä kurssi, laaja käytännön kokemus kinestetiikan soveltamisesta sekä työyhteisön tuki tutoroinnille.

Toteutus

Tietopuolinen opiskelu koostuu 5 lähiopiskelupäivästä, 1-2 pv tutoroinnista ja työskentelystä käytännön työssä. Lähijaksojen välillä koulutuksessa käsiteltyjä asioita sovelletaan omassa työssä arkipäivän työtilanteissa. Välitehtäviä käsitellään lähiopiskelupäivissä. Koulutuksessa huomioidaan vertaistuen ja verkostoitumisen merkitys.

Lähipäivät:
Osa 1: 13.-15.1.2025
Osa 2: 26.-27.5.2025

Lisäksi tutorointijakso lähipäivien välisellä ajalla.

Lisätietoja koulutuksesta

Lehtori, Kinestetiikkakouluttaja Päivi Dyster, p. 044 785 8817
paivi.dyster@sakky.fi

Työelämäkoordinaattori Jonna Jäntti, p. 044 785 3074
jonna.jantti@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.

Jos oppisopimus ei ole mahdollinen osallistujalle, osallistumismaksu on 992 € (sis. Alv 24%).
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Hakemismenettely

Oppisopimuskoulutukseen haettaessa täytetään kaksi lomaketta: tutorhakemus ja oppisopimuskoulutuksen hakulomake.

Linkki tutorhakemukseen

Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
31.12.2024