Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, 180 osp ja Neuropsykiatrinen valmentaja (Kuopio)

Kaksi aikuista ja nuori kävelevät käsikädessä.
Koulutus alkaa
18.1.2024
Tutkinto/Koulutus
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) 1-2 vuotta
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Tutkinto sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kokonaisuutta ohjaavat Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset. Tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössäsi. Pystyt arvioimaan ja valitsemaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen.

Tutkintokoulutukseen otetaan 25 henkilöä hakeutumisjärjestyksessä, joiden oppisopimuskriteerit täyttyvät.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Koulutuksen kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä (60 osp). Tämän suorittamisella varmistetaan, että jokaisella tutkinnon suorittaneella on vankka ja ajantasainen tietämys ja osaaminen kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta, jonka perusteella hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan työelämälähtöisen kehittämishankkeen.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat: Kasvatus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen, Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla sekä Laajan ja pidempikestoisen kehittämisprosessin toteuttaminen kasvatus- ja ohjausalalla. Tutkinnon suorittaneen osaaminen rakentuu sen mukaan, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on valinnut.

Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

Koulutus kehittää ja vahvistaa osaamista oman työn ja toimintaympäristön kehittämiseen. Koulutuksen aikana suoritetaan neuropsykiatrinen valmentaja -valmennus (NEPSY). Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeinen tapa tukea, ohjata ja valmentaa ihmisiä neuropsykiatristen haasteiden kanssa elämisessä. Neuropsykiatrisia haasteita ovat esimerkiksi ADHD, Autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä sekä kehityksellinen kielihäiriö. Valmennus soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä henkilöiden, joilla on oppimisvaikeuksia, ohjaukseen ja kuntoutukseen.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon osat:

Pakollinen tutkinnon osa:
- Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp:
- Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp
- Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä, 60 osp
- Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla, 60 osp

Tutkinnonsuorittaja ja tutoropettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS), jossa huomioidaan aiempi, koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen.

Toteutus

Koulutuksessa on 14 lähiopetuspäivää. Koulutuksessa hyödynnetään myös verkkotehtäviä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, itsenäistä työskentelyä.

Opiskelija ja tutoropettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS), jossa huomioidaan aiempi koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen.

Lähipäivät:
- 18.-19.1.2024
- 12.-13.3.2024
- 16.-17.5.2024
- 23.8.2024
- 9.-10.10.2024
- 10.-11.12.2024
- 12.-13.2.2025
- 10.4.2025

Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalalla sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toteuttamassa työn uudistamiseen ja kehittämiseen liittyviä hankkeita ja prosesseja.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutoropettaja ja tutkintovastaava Leena Parkkonen
puh. 044 785 8715
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Tutoropettaja Kati Jelekäinen
p. 044 785 8768
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimukseen liittyvissä asioissa:
Työelämäkoordinaattori Jonna Jäntti
p. 044 785 3074
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Oppisopimus
Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
- muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
Ryhmä täynnä!