Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp (Kuopio), Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, Koulunkäynninohjaaja

Lapset juoksevat reput selässä.
Koulutus alkaa
4.1.2024
Tutkinto/Koulutus
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) 1-2 vuotta
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Hakijalta edellytetään soveltuvuutta ja kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Hakijalla tulee olla aikaisempia opintoja tai työkokemusta ohjaus-, sosiaali- tai terveysalalta tai muulta soveltuvalta alalta. Ammatillisen perustutkinnon yhteisten opintojen suorittaminen tai lukio-opintojen katsotaan eduksi.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Koulutus rakentuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, lähi-, etä- ja itsenäisestä opiskelusta. Koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteydellä (Teams).
Valituksi tulleet opiskelijat hankkivat itse työelämässäoppimispaikan. Tarvittaessa tutoropettaja auttaa työpaikan etsimisessä. Lisäksi valitulla opiskelijalla tulee olla oma tietokone sekä toimiva nettiyhteys.

Lähipäivät koululla:
- Ensiapukoulutus 31.1.2024
- Hygieniaosaaminen 14.2.2024

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan ja tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat sekä riittävä määrä valinnaisia tutkinnonosia on suoritettu, yhteensä 150 osp.

Opiskelija ja tutoropettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) , jossa huomioidaan aiempi, koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutoropettaja ja tutkintovastaava Kati Jelekäinen, puh. 044 785 8768
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 250€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton (Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen).

Koulutuksesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia, jolloin hinta on 100€/tutkinnon osa.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynninohjaaja, 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa kaikilla osaamisaloilla | 20 osp:
- Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Pakolliset tutkinnon osat | 80 osp
- Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
- Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 40 osp

Valinnaiset tutkinnonosat | 30 osp:
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 30 osp TAI
- Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki, 30 osp

Valinnaiset (valitse 20 osp):
- Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
- Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
- Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
- Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä, 20 osp
- Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
- Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
- Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
- Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
- Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen, 10 osp
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-30 osp
- Korkeakouluopinnot, 5-30 osp

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
- muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Jonna Jäntti, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3074

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Tutoropettaja ottaa yhteyttä hakijaan ja opiskelijavalintoihin liittyvät tarvittavat haastattelut tehdään tutkintoon hakeutumisen yhteydessä.

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.

Rikostaustaotteen pyytäminen opiskeluoikeuden arviointia varten:
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella