Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tuotanto- tai palveluprosessin johtaminen 50 osp (Teams-toteutus tutkinnon osa)

johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Koulutus alkaa
13.3.2024
Tutkinto/Koulutus
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Verkkovälitteinen opetus aikataulun mukaan
13.3.-15.5.2023
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Esihenkilöasemassa olevat johtajat, päälliköt, yritysjohtajat ja yrittäjät. Lisäksi koulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat osaamista tuotanto- tai palveluprosessien kehittämiseen.

Toteutus

Opiskelijana hankit osaamista Lean-mallin hyödyntämisestä johtamistyössäsi. Laadit toteutuksen aikana suunnitelmat tuotanto- tai palveluprosessin kehittämiselle organisaation strategian tavoitteiden mukaisesti.

Koulutus sisältää kolme koulutuspäiväa, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti Teamsillä. Itsenäinen opiskelu ja teorian soveltaminen omissa työtehtävissä ovat merkittävä osa toteutusta ja oman osaamisesi kehittämistä.

13.3. + 17.4. + 15.5.2024, 21 tuntia

13.3. Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen, 7 t
• prosessin nykytilan arviointi
• prosessin suunnitelmallinen kehittäminen
• tavoiteasetanta
• seurantamallit
• prosessin johtaminen

17.4. Lean, johdanto, 7 t
• laadun käsite ja laadun merkitys
• hukka, arvo
• arvovirta
• prosessi ja hukan piiloutuminen prosessiin
• arvovirtakuvaus – virtaus
• hukan hinta €
• Leanin työkaluja (mm. 5S, jatkuva parantaminen)
• luonnon lait, jotka vastustavat virtausta

15.5. Lean – Six Sigma, 7 t
• Lean perusteiden kertaus
• vaihtelu – varianssi – standardointi – six sigman periaatteet
• Lean - six sigma erot
• Six Sigma työkalujen esittely: Pareto-analyysi, Ishikawa ja juurisyy 5 x miksi
• parannus ja mittaus. vakiinnuttaminen.
• määrittely: ongelma on tila ennen ratkaisua. ongelman tunnistaminen 5 x miksi. A3
• DMAIC – esittely

Koulutuksessa on itsenäistä opiskelua verkossa ja työpaikalla.

Tutkinnon osa suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikalla.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto oli aikaisemmin johtamisen erikoisammattitutkinto.

Lisätietoja koulutuksesta

Risto Korhonen, opettaja
puh. 044 785 3170

Mika Mujunen, opettaja
puh. 044 785 3802

Sirpa Muiniekka, tutkintovastaava
puh. 044 785 8665

etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 100 € opiskelijalle. Jos yritys maksaa, niin henkilöstökoulutuksen hinta on 200 €/henkilö. HUOM! Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton (Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koulutuksen ajalle).
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Verkko-opetus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen (50 osp) on osatutkinto johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta, jonka kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä, 2 x 50 osp.).
Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on
• Johtajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat ovat:
• Strategiatyön johtaminen
• Projektin johtaminen
• Työyhteisön kehittämisen johtaminen
• Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• Asiakkuuksien johtaminen
• Talouden johtaminen
• Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Oppisopimuskoulutus

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.
Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin
Kirsi Tikkunen, puh. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Oheismateriaali
Hakemismenettely

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja ohjauskeskustelun perusteella. Ohjauskeskustelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Opintojen rahoitus

.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella