Hyvinvointiteknologia-asentaja | Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Hyvinvointiteknologiaopiskelijat asentavat laitteita.
Haku
Yhteishaku 2022
Koulutus alkaa
syksy 2022
Tutkinto/Koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Oletko kiinnostunut tekniikasta, terveysteknologian laitteista ja ihmisläheisestä työstä? Kykenetkö hienomotoriikkaa ja päättelykykyä vaativiin tehtäviin? Hyvinvointiteknologia-asentajana asennat erilaisia turvalaitteita ja -järjestelmiä sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa sekä asiakkaiden kodeissa. Varmistat ja opastat asiakkaita laitteiden turvallisessa käytössä ja osaat toimia työssäsi sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet ja arvot huomioiden.

Opintojen aikana tutustut niin tietotekniikkaan, elektroniikkaan, robotiikkaan kuin erilaisiin sovelluksiin. Työssäsi sinulle on hyötyä huolellisesta ja pitkäjänteisestä työotteesta, vuorovaikutustaidoista sekä keskittymiskyvystä. 

Koulutuksen kesto
2–3 vuotta
Kenelle

Olet suorittanut peruskoulun ja haluat työskennellä IT-alan työtehtävissä.

Hyvinvointiteknologia-asentajan työ sopii hyvinvoinnista ja turvallisuudesta kiinnostuneelle. Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot, kädentaidot, pitkäjänteisyys sekä ongelmanratkaisutaito ovat eduksesi.

Kielitaitovaatimus B1.

Paikkakunta
Kuopio
Koulutuksen rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan (datanomi) sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan (ICT- asentaja) tutkinnot yhdistyivät 1.8.2020 alkaen. Suoritettavista tutkinnonosista riippuen voit valmistua tietoverkkoasentajaksi, it-tukihenkilöksi (Varkaus ja Kuopio), hyvinvointiteknologia-asentajaksi tai ohjelmistokehittäjäksi (Kuopio).

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Useita tapoja opiskella

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus tai oppisopimus. Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella on palkatonta, oppisopimuksella oleva opiskelija taas saa työstään palkkaa.

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa sinua sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa sinua jakson aikana. Työpaikalla sinua ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijana teet perustutkinnon opinnoista jopa puolet työpaikoilla. Työelämäjaksoilla viet opintoja eteenpäin töitä tehden, samalla kun tutustut alasi työpaikkoihin ja luot suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämäjakson voit sovitusti suorittaa myös ulkomailla.

Näytöt

Näytöillä saat arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että olet saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Teet näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Soveltuvuuskoe
Ei
Aloituspaikat

Kuopio
PK 88

 

Kaksoistutkintomahdollisuus

Voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

  • Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa​
  • Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)​
  • Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa
     

Miten haen

  • Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7​
  • Haetaan perustutkintojen yhteishaussa: ilmoita lomakkeella kiinnostuksesi lukio-opintojen suorittamiseen
Jatko-opintomahdollisuudet

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy lisätietoa opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Tulevaisuuden työsi

Hyvinvointiteknologia-asentajana voit työskennellä alan laitteiden ja ohjelmistojen sekä palvelujärjestelmien asennus-,  huolto-, konsultointi-  ja myyntitehtävissä. Työpaikkojasi voivat olla tekniset asennusliikkeet, sairaalat, palvelutalot ja alan teollisuus. Voit myös perustaa oman yrityksen.

Tutustu opiskeluun

Tutustu kampukseen