Hoiva-avustajan koulutus maahanmuuttajille (nro 698595)

sakky logo
Koulutus alkaa
30.8.3021
Tutkinto/Koulutus
Hoiva-avustajan koulutus
Koulutuksen kesto
60 osp
Koulutusaika 30.8.2021-23.6.2022 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOKS) laatiminen aloitetaan tutor-opettajan kanssa ennen opintoja. Aika ilmoitetaan myöhemmin ja opiskelija kutsutaan tapaamiseen. Koulutuksessa on normaalit oppilaitoksen lomajaksot maaliskuussa, lokakuussa ja kesällä n. viisi viikkoa.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, vähintään peruskoulun suorittaneille, alanvaihtajielle ja ilman ilman sosiaali- ja terveysalan tutkintoa työskenteleville maahanmuuttajille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle sekä alalla vaadittavaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä.

Koulutuksen kuvaus

Tämä koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille, alanvaihtajille ja alalla ilman sosiaali- ja terveysalan ammatillista tutkintoa työskenteleville maahanmuuttajatyönhakijoille. Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B1.

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä koulutuksen jälkeen erilaisiin hoiva-alan avustaviin tehtäviin. Koulutus ei valmista tutkintoon, mutta koulutuksen suorittaminen antaa hyvän pohjan suorittaa myöhemmin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitajakoulutus). Näytöillä suoritetut tutkinnon osat voidaan tunnustaa myöhemmin esim. lähihoitajan koulutuksessa.

Valinta suoritetaan hakemusten, suomen kielen kielikokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnonosaa sosiaali-ja terveysalan perustutkinnosta:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osaamispistettä
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osaamispistettä

Hoiva-avustaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan avustavissa työtehtävissä. Hoiva-avustaja ohjaa ja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii asiakkaan terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Hoiva-avustajan työpaikka voi olla esimerkiksi ikääntyvien asiakkaiden palvelukeskuksessa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan työvaltaisena päiväopiskeluna ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä klo 8-16 välisenä aikana. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti lähi-, etä- ja itsenäisenä opiskeluna. Koronatilanteesta riippuen lähiopetus voidaan toteuttaa Teamsin tai muun sovittavan etäyhteyden avulla.

9.8.2021 alkaen opiskelijalla on mahdollista osallistua henkilökohtaisen suunnitelman mukaan opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin.

Työssäoppimisjärjestelyt:
Tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta. Maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus toteutuu työvaltaisena opiskeluna Pohjois-Savon sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Lähiopetus tapahtuu Savon ammattiopistossa Kuopiossa. Työvaltaisella opiskelulla tarkoitetaan opintopolkua, jossa opiskelija oppii valtaosan tutkinnonosasta työelämässä. Tämän lisäksi opiskelu sisältää suunnitellut lähijaksot. Verkko-oppimisympäristöä hyödynnetään opintojen tukena. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä (2 näyttöä) tutkinnonosien mukaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Opettaja ohjaa ja käy jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen tavoite,- ohjaus- ja arviointikeskustelun. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteena on koulutuksen eri osa-alueisiin liittyvien valmiuksien vahvistaminen, verkostoituminen ja työllistyvistä tukevien suhteiden luominen. Työpaikat, jotka ovat erilaisia Pohjois-Savon työssäkäyntialueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja, jotka järjestellään yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa.

Koulutuksesta järjestetään TE-live -infolähetys ti 30.3.2021 klo 9.00. Lähetystä voi seurata suorana ja omia kysymyksiä esittää chatissa osoitteessa te-live.fi/live sekä Pohjois-Savon TE-palveluiden Facebook-sivuilla tai YouTube-kanavalla. Anonyymisti kysyminen onnistuu TE-liven nettisivuilla, lähetyksestä jää myös tallenne.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Voit hakea työvoimakoulutukseen, mikäli olet tällä hetkellä työtön, työttömyysuhan alainen, lomautettuna, määräaikainen työsuhteesi on päättymässä ennen koulutuksen alkua tai teet osa-aikatyötä. Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B1 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakija kutsutaan kielikokeeseen 27.4.2021 tai 1.6.2021 tai 3.8.2021.

Lisätietoja koulutuksesta

Savon ammattiopisto, koulutuspäällikkö, Ritva Ronkainenn, p. 044 785 8780, ritva.ronkainen@sakky.fi ja opettaja, Tiina Viikilä,p. 044 785 8802, tiina.viikila@sakky.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Teija Kirjavainen, p. 0295 043 590, teija.kirjavainen@te-toimisto.fi

Kustannukset
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Työvoimakoulutus
Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja hakemisesta

Soveltuvuuskoe viikolla 31

Hakemismenettely

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 25.7.2021 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus, Kuvaus- tai Tiedot -välilehdiltä klikkaamalla ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä haastatteluun kutsuttavat valitaan hakemuksen perusteella.

Ks. linkki.

Voit seurata hakemuksesi käsittelyä Oma asiointi -verkkopalvelusta kohdasta Työvoimakoulutus > Hakemusteni tilanne.

Esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella viikolla 30.

Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B1 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakija kutsutaan kielikokeeseen 27.4.2021 tai 1.6.2021 tai 3.8.2021.

Kielitaidon B1 saavuttaneet hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin, joka järjestetään viikolla 31.

Valinta suoritetaan hakemusten, suomen kielen kielikokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Tutkinnon perusteet (OPH)

Avaa tutkinnon perusteet tästä linkistä Opetushallitus/tutkinnon perusteet

Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Soveltuvuuskoe
Ei
Haku päättyy
25.7.2021