Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 ops), Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osa (Iisalmi)

sakky logo
Koulutus alkaa
13.1.2022
Tutkinto/Koulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Iisalmi
Kohderyhmä

Koulutuksessa hyötyy henkilö, joka haluaa kehittää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan erilaisissa asiakasryhmissä. Koulutus sopii myös ammattilaisille , joilla on tarvetta päivittää ja laajentaa osaamistaan mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus

Koulutukseen kuuluu 3 tutkintokoulutuspäivää ja näyttö suoritetaan maaliskuussa 2022.

Lähipäivät:
13.1., 20.1. ja 3.2.2022

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:
*käyttää digitaalisia työvälineitä asiakastyössä
* kehittää digitaalisten työvälineiden käyttöä
* kehittää omia ja työyhteisön digitaalisia valmiuksia

Lisätietoja koulutuksesta

Tutoropettaja Kaija Tikkanen, puh. 044 785 8865
Tutkintovastaava Minna Toikkanen, puh. 044 785 8798
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 220€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Asevelikatu 4, Iisalmi
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

* Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 8753

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Soveltuvuuskoe
Ei
Haku päättyy
Jatkuva haku