Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa, Iisalmi

Opiskelija istuu sohvalla lelukissa sylissä.
Koulutus alkaa
4.4.2024
Tutkinto/Koulutus
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Iisalmi
Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ja kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset. Tutkinnon osaa ohjaavat
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon, Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Kielitaitovaatimus B2

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto/Teams/lähiopetuksena. Koulutukseen sisältyy 5 koulutuspäivää, välitehtäviä sekä kehittämistehtävä. Tutkinnon osan suorittaminen
vahvistaa ja syventää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi autismin kirjon asiakkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin sekä käytännön työmenetelmien kehittämisessä.

Lähipäivät :
torstai 4.4.2024
torstai 25.4.2024
keskiviikko 8.5.2024
torstai 22.8.2024
torstai 19.9.2024

Näyttö työpaikalla lokakuussa 2024

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Maarit Mykkänen
puh. 044 785 8857
maarit.mykkanen@sakky.fi

Kustannukset
Hinta 100 €

Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää voimassa
olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.
Koulutuspaikka
Asevelikatu 4, Iisalmi
Opetusmuoto
Monimuoto
Terveydentila

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Oppisopimuskoulutus

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
- Kirsi Tikkunen p. 044 785 8753
tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

HAKU OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN:
täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakulomake

Hakuohje

Lisätietoja oppisopimuksesta:
Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori
p. 044 785 8753

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus
Haku päättyy
28.3.2024
Hae oppisopimuksella