Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp), Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osa

Lapsi juoksee puistossa.
Koulutus alkaa
Jatkuva haku
Tutkinto/Koulutus
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS)
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo työskenteleville. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta ja kiinnostusta lasten kanssa työskentelyyn.

Kielitaitovaatimus B1. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutoropettaja ja tutkintovastaava Leena Parkkonen, puh. 044 785 8715
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 100€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Verkko-opetus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutus rakentuu työpaikalla tapahtuvassa oppimisesta, lähi-, etä-ja itsenäisestä opiskelusta.

Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta.
Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tutkinnonsuorittaja ja tutoropettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS), jossa huomioidaan aiempi, koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen. Valituksi tulleet opiskelijat hankkivat itse työelämässäoppimispaikan. Tarvittaessa tutoropettaja auttaa työpaikan etsimisessä.

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa tehtävissä ja näytössä työpaikoilla.

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
- muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Jonna Jäntti, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3074

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Tutoropettaja ottaa yhteyttä hakijaan ja opiskelijavalintoihin liittyvät tarvittavat haastattelut tehdään tutkintoon hakeutumisen yhteydessä.

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.

Rikostaustaotteen pyytäminen opiskeluoikeuden arviointia varten:
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella