Mikä on puhepaja? Miten se syntyi?

Opettaja seisoo valkotaulun edessä.

Ammattiosaajat maailmalta (AMOS) –hankkeen tavoitteena on auttaa Savon ammattiopistoon (Sakky) tulevia maahanmuuttaneita oppimaan ja löytämään oman alansa töitä. Projekti on tuottanut useita käytännön ratkaisuja näiden opiskelijoiden tarpeisiin. Yksi merkittävä uutuus hankkeen toteutuksessa on ollut maahanmuuttajaohjaajan tehtävän kiinnittäminen osaksi henkilöstöä. Tässä blogissa kirjoitan maahanmuuttajaohjaajien työn merkityksestä ja heidän kehittämästä puhepaja -toimintamallista.

Maahanmuuttajaohjaajan työtä on mm.

  • tukea selkeiden materiaalien ja selkeäkielisen opetuksen kehittämistä ja toteutusta.
  • tukea ammatillisen kielen oppimista yhteistyössä alan opettajan ja ohjaajan kanssa,
  • ohjata kieli- ja kulttuuritietoisesti ja jakaa siihen liittyvää osaamista muille, 
  • tuntea maahanmuuttaneen elämään tiiviisti liittyvät palveluntuottajat ja ohjata opiskelija niiden puoleen aina tarvittaessa.

 

Maahanmuuttajaohjaajan ja ammatillisen opettajan yhteistyö mahdollistaa. Maahanmuuttajaohjaajat voivat työskennellä ammatillisen opettajan kanssa yhteistyössä. He selkeyttävät kieltä ja opetukseen liittyviä ohjeita ja materiaaleja, auttavat opiskelijoita harjoituksissa ja vastaavat heidän muihin tarpeisiinsa. Kaikilla aloilla ei ole maahanmuuttaneille omia opetusryhmiä, jolloin tukitoimien kohdentaminen heille on normaalia vaikeampaa. Tästä havainnosta syntyi vapaaehtoinen suomen kielen puhepaja.

Hankeessa pilotoitava puhepaja järjestetään viikoittain ja on kestoltaan 90 minuuttia. Jokaisen viikon aihe on vapaa liittyen opiskelijoiden arkeen, työelämään tai vapaa-aikaan Suomessa. Maahanmuuttajaohjaaja valmistelee puhepajan materiaalit sekä käyttää kuvia ja videoita kielen selkeyttämiseksi. Opiskelijat keskustelevat valitusta aiheesta ja heillä on mahdollisuus myös kysyä kaikkia opiskeluihin tai arkeen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi Kelaan, työharjoitteluun tai ammatillisiin opintoihin liittyviä asioita.

Olen havainnut, että opiskelijat, joiden kielitaito ei ole kovin hyvä, osoittavat kiinnostusta puhepajaan ja tulevat kysymään maahanmuuttajaohjaajilta erilaisia ​​kysymyksiä.

Kysyin puhepajalla säännöllisesti käyneiden opiskelijoiden mielipidettä puhepajasta ja maahanmuuttajaohjaajien työstä.

Opiskelijat sanoivat, että tulevat puhepajalle koska he

  • voivat harjoitella ja kehittää suomen kielen taitoaan,
  • haluavat oppia puhumaan oikein,
  • haluavat oppia uusia sanoja ja jotakin uutta suomen kielestä,
  • saavat siellä uusia kavereita.

 

Opiskelijat kertoivat, että maahanmuuttajaohjaajat ovat auttaneet heitä monipuolisesti kieleen, opintoihin, työllistymiseen ja muuhun elämään liittyvissä tärkeissä asioissa.

Havaintoni osoitti, että opiskelijat olivat tyytyväisiä ohjaajalta saamaansa apuun ja tukeen. opiskelijoiden on yleensä vaikea pyytää apua ammatilliselta opettajaltaan edellä mainitsemiinsa tarpeisiin, koska ammatillisen opettajan aika ei riitä. Tämä korostaa ohjaajan merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Tiedämme, että opiskelijoiden tarpeet kasvavat, koska meillä on koko ajan enemmän maahanmuuttaneita opiskelijoita, eikä ammatinopettajilla ole aikaa vastata kaikkiin opiskelijoiden tarpeisiin.

 

Kirjoittanut Rezvan Zonoubi, maahanmuuttajien ohjaaja

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat