Kuka on Savon ammattiopistossa opiskeleva maahanmuuttanut opiskelija?

Hän on 16 – 50 -vuotias.

Hän on voinut tulla Suomeen pakolaisena, jolloin matka on yleensä kestänyt useita vuosia erilaisine vaiheineen.

Hän on voinut tulla turvapaikanhakijana, jolloin hänelle kenties on jo myönnetty turvapaikka joko ensisijaisen tai toissijaisen suojelun perusteella tai turvapaikkahakemus on vielä prosessissa.

Hän voi olla paluumuuttaja, jolla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen.

Hän on muuttanut tänne perheen tai parisuhteen vuoksi.

Opiskelija voi olla toisen polven maahanmuuttanut, jolloin hän on syntynyt Suomessa, mutta hänen vanhempansa ovat aikoinaan muuttaneet tänne muualta.

Voi olla, että opiskelijan pääasiallinen syy oleskella Suomessa on opiskelu, jolloin, hänellä on opiskelijan oleskelulupa.

Tai hänen pääasiallinen syynsä oleskella Suomessa on työntekeminen, jolloin oleskelulupa on työperusteinen, näin on esimerkiksi maahanmuuttaneilla oppisopimusopiskelijoilla.

Maahanmuutto on siis tapahtunut joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä.

Opiskelijalla voi henkilöhistoriastaan johtuen olla traumoja, jotka vaikuttavat muun elämän ohella opiskeluun.

Opiskelumotivaatio on henkilökohtainen asia ja siihen vaikuttavat monet asiat, muun muassa se millaisena elämän Suomessa kokee ja millaisia mahdollisuuksia omassa tulevaisuudessa voi nähdä.

Opiskelijoiden opiskeluvalmiuksissa on suuria eroja.

Joillakin opiskelijoilla voi olla jopa useita korkeakoulututkintoja, kun taas toisilla ei ole lainkaan sellaista koulutusta, joka suomalaisilla mittareilla koulutukseksi hyväksytään.

Opiskelijalla voi olla useita vuosia työkokemusta siltä alalta, jota hän opiskelee tai voi olla, ettei hän ole koskaan tehnyt saman alan töitä.

Nämä ovat ääripäiden esimerkkejä, suurin osa opiskelijoista on jotain tältä väliltä.

Opiskelijan äidinkieli voi poiketa suuresti suomen kielestä.

Kirjainmerkit voivat olla aivan erilaisia. Lisäksi luku ja kirjoitussuunta voi olla päin vastainen kuin suomen kielessä.

Myöskin puhuttu kieli voi olla hyvin erilaista esimerkiksi käytettyjen äänteiden puolesta.

Ennen opiskelun aloittamista henkilö on voinut asua Suomessa vain muutaman päivän tai vastaavasti useita kymmeniä vuosia.

Hän on voinut olla aktiivisesti mukana työelämässä tai muutoin yhteiskunnan toiminnassa tai esimerkiksi hoitanut lapsia kotona.

Suomessa olo ajan pituudesta ei siis voi suoraan päätellä esimerkiksi kielitaidon tasoa.

Tämän hetkinen elämäntilanne ja sen kuormittavuus vaihtelevat opiskelijoilla paljon. Toisilla on kattava tukiverkosto, sosiaalisia suhteita ja muutenkin oman elämän toimijuus hallussa. Toisilla elämäntilanne on haastava ja toimijuus esimerkiksi kodin ulkopuolisissa asioissa heikkoa.

Pääsääntöisesti opiskelijat haluavat rakentaa uutta elämänvaihetta ja saada pysyvyyttä arkeen, opiskella ja työllistyä.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat