Vahvuutena asiakaspalvelu, Masanneh Jadaman tarina

Gambialainen Masaneh Jadama on asunut Suomessa vuodesta 2016.

Jadama opiskeli suomen kieltä VALMA- koulutuksessa (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus).
- Koulupäivän jälkeen tein työtä siivoojana Moilasen Leipomossa Pieksämäellä monesti klo 04 saakka.  Muutaman tunnin nukkumisen jälkeen lähdin jälleen ajamaan Kuopioon kouluun. Se oli todella rankkaa ja päätin tehdä asioita toisin. Hain Varkauteen opiskelemaan ammatin, kertoo Jadama.

 

Asiakaspalvelija täydellä sydämellä

- Valmistuin syksyllä 2020 Varkauden kampukselta talotekniikan perustutkinnosta putkiasentajaksi. Pidän tästä työstä todella paljon. Olen ollut työssä oppimassa monissa eri alan yrityksissä. Olen tehnyt LVI-töitä ja kylmäasennustyötä. Minun vahvuuteni on asiakaspalvelu, ihmisten kanssa keskustelu ja joustavuus. Asiakkaat kyselevät usein kotimaastani ja kulttuuristani. Se on minusta ihanaa ja kerron mielelläni heille näitä asioita.

Talotekniikan ammattilainen Masanneh Jadama

 

Unelmani on perustaa LVI-alan yritys

- Mielestäni opiskelijat oppivat ammatin tekemällä työelämässä oikeaa työtä. Koulussa saadaan perustaidot ja opitaan suomen kieltä. Työn tekeminen on myös avuksi uuteen kotimaahan sopeutumisessa.

Yritykset voivat hyödyntää oppisopimuskoulutusta maahanmuuttajien työllistämisessä. Yhteistyössä koulu ja yritys saavat parhaan mahdollisen lopputuloksen rekrytointiin. - Toivoisin yritysten ymmärtävän kuinka erinomainen mahdollisuus ja voimavara oppisopimuskoulutus kaikille on, Masanneh jatkaa.

- Haluan opiskella lisää kylmälaiteasentajaksi ja perustaa tulevaisuudessa oman yrityksen. Kylmälaiteasennustyöt kiinnostavat, ehkä haen opiskelemaan alaa lisää.  Nyt haen työtä myös Etelä-Suomesta. Haluan lisäksi oppia lisää suomen kieltä, joka on aika haasteellista.

 

Terveiset työelämään

- Minun toiveeni  yrityksille on lyhyesti toive saada ammattia vastaavaa työtä tai mahdollisuudesta opiskella oppisopimuksen kautta. Se on nykyaikaa ja myös tulevaisuutta. Työelämä muuttuu koko ajan, opiskelu ja työllistyminen tulee olemaan kaikkien etu.

 

Ammattiylpeyden kasvutarina

Savon ammattiopiston talotekniikan ja rakennusalan opettajilla Arto Pelkosella ja ​Petteri Bomanilla oli ilo seurata  Masanneh Jadaman ammattitaidon kehitystä.   
- Hänellä on vilpitön halu kehittyä työssään ja palvella asiakkaita täydellä sydämellä, Arto kertoo.

Motivaatio ja asenne ovat usein maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla aivan uskomaton. ​Suomen kielen oppimiseen menee oma aikansa mutta kun sen saa haltuun niin on valmiudet teoriaopintoihin. 

- Teoriajaksotkin menivät hyvin, kun opettajat huolellisesti suunnittelivat etukäteen selkeät aineistot ja työtehtävät. Masanneh Jadaman positiivinen asenne toi myös koko ryhmään tekemisen meininkiä ja hyvää fiilinkiä koulupäiviin, Arto kertoo.

talotekniikan ja rakennusalan opettajat Arto ja Petteri

 

Työelämä kutsuu

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työelämään pääsy on oleellisen tärkeää. Suurin osa suomen kansalaisuuden saaneista ovat työikäisiä ja yli puolet heistä saapuu maahan opiskelun tai työn takia.

Usein ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei tunnusteta Suomessa. Korkeasti koulutettujen asiantuntijoidenkin on usein hankalaa työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Usein suomen kielen puutteellinen taito on haasteellisin työyhteisöissä. Työperäisten maahanmuuttajien kotoutumiseen Suomeen on  kuitenkin yrityksillä suuri merkitys.

 - Savon ammattiopiston opettajat korostavat maahanmuuttajien halua ja motivoitunutta asennetta tehdä työtä ja olla osa suomalaista yhteiskuntaa. Yritysmaailma saa heistä aivan uskomattoman voimavaran ja tekeviä käsiä työelämään. Tätä tilaisuutta ja mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä. –  Jotkin kulttuureista tulevat piirteet näkyvät olennaisesti työpaikoilla. Kaikki työntekijät ovat kuitenkin yksilöitä, ja niin maahanmuuttajiin kuin suomalaisiinkin mahtuu monenlaisia persoonia.

 

Mitä on oppisopimuskoulutus?

Oppisopimus on työssä tapahtuvaa oppimista, jota tuetaan tarpeen mukaan koulupäivillä ja verkko-opinnoilla. Työtunteja pitää olla vähintään 25 h/viikko ja työtehtävien pitää vastata suoritettavan tutkinnon vaatimuksia. 

Oppisopimuksen ajaksi opiskelija ja työnantaja solmivat määräaikaisen työsopimuksen. Oppisopimus voidaan liittää myös jo olemassa olevaan työsopimukseen. Työstä maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitos nimeää ohjaavan opettajan ja työnantaja työpaikkaohjaajan.

Oppisopimus.fi kertoo enemmän työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. 

 

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Sakky Yrityspalvelut, yrityspalvelut@sakky.fi
yritysten palvelut
työelämäyhteistyö
täydennyskoulutus
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat