Yhdessä oppimassa Oulussa 13.5.2019

16.5.2019 -

Korviimme oli kantautunut, että Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kaukovainion yksikössä rakennusalalla on kehitetty mallia ammatillisten aineiden ja yhteiset tutkinnon osien integroinnista. Koska Sakkyn Yhdessä oppimisen pilotissa on samoja tavoitteita, lähdimme joukolla matkaan tutustumaan heidän toimintamalliinsa. Matkaan lähtivät pilotin YTO-opettajat, rakennusalan kaksi opettajaa, koulutuspäälliköt Marko Haataja ja Ari Kilpeläinen sekä rehtori Rauno Kettunen. Tiedossa oli työpäivän verran linja-autossa istumista, mutta tällä ei ollut merkitystä, sillä koimme matkan annin tärkeäksi. Matkustusajan hyödynsimmekin pilottimme kehittämiseen, joten istuminen ei tuntunut vähääkään puuduttavalta.

OSAO:n väki otti meidät lämpimästi vastaan opintopäällikkö Ville Bräysyn johdolla. Tervetuliaislounaan jälkeen kuulimme pienen esittelyn Kaukovainioin yksikön toiminnasta, tutkinnoista ja opiskelijamääristä. OSAO siirtyy vuosityöaikaan vasta ensi vuoden alussa, ja näin ollen isot muutokset ja uuden suunnittelu on heillä vielä osittain kesken. Meitä kiinnosti, miten yhteiset tutkinnon osat on järjestetty OSAO:ssa. Saimme kuulla, että YTO-aineiden opetus toteutetaan pääosin omissa jaksoissaan 5-jaksojärjestelmän mukaisesti ja että YTO-opettajat kuuluvat tutkinnon osittain alojen koulutuspäälliköiden alaisuuteen. Myös ammatilliset opettajat opettavat jonkin verran yhteisiä opintoja. Integroinnista heillä oli yksittäisiä kokeiluja, mutta vakiintuneita toimintamalleja heillä ei ollut käytössä. Kokeilut oli koettu onnistuneiksi silloin, kun yhteistä suunnitteluaikaa oli ollut käytössä ja opettajien oli ollut luonnollista toimia yhdessä. Kokeilut olivat kuitenkin jääneet vähäisiksi, sillä yhteistä aikaa ei arjessa ollut löytynyt.

Paikalla olleet YTO-opettajat kertoivat omia kokemuksiaan verkko-opetuksesta. Tähän mennessä tarjotuissa verkkokursseissa opiskelijoiden läpäisyaste on miltei 100 %, ja tässä asiassa meillä Sakkyssa on vielä kehitettävää. Matemaattisten aineiden opettaja myönsi, että moni asia oli opittu kantapään kautta. Nykyään heidän opiskelijoitaan on mukana kehittämässä verkkokurssien tehtäviä mm. tehtävänantojen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Opettaja koki tärkeiksi myös positiivisen ohjausvireen ja viikoittaisten palautteiden antamisen verkkokurssien suorittajille. Verkkokurssien opettajien apuna on ohjaaja, jolta on mahdollisuus saada apua ja tukea ja joka myös patisteli opiskelijoita tekemään kurssit valmiiksi. Ohjaajan lisäksi opiskelijoille tarjotaan tila ja laitteet, jotka mahdollistavat verkkokurssien suorittamisen kaikille.

Opintopäällikkö Ville Bräysy esittelemässä uusia suunnitelmia.

OSAO:n Kone- ja tuotantotekniikan alalla on kehitteillä uusi toteutusmalli ammatillisiin tutkintoihin. Löysimme tästä mallista paljon yhtäläisyyksiä meidän Yhdessä oppimisen pilotin suunnitelmien kanssa. 

Vaikka emme saaneetkaan varsinaisesti lisää ideoita integroinnin käytännön toteuttamiseen, kannatti Oulussa ehdottomasti käydä. Kotiin palasi joukko uusia näkökulmia saaneita sakkylaisia!

KYSY LISÄÄ!

Samalta kirjoittajalta

Yhteenvetoa kuluneesta lukuvuodesta

Yhdessä oppimisen pilotin ajatuksena on kehittää entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja ta

14.5.2020

Tuoreimmat