Oppilaitos-Vamos: Innosta oppimiseen

29.4.2019 -

Oppilaitos-Vamos on uusi yhteishanke, joka on aloittanut toimintansa vauhdikkaasti. Koko tiimi on koossa ja olemme saaneet löydä arvokasta tietoa olevat päämme yhteen kehittääksemme yhteistyössä toiminnan mallia jolla saisimme ehkäistyä koulupudokkuutta. Tämä kaikkia yhdistävä näkemys ohjaa meitä sujuvasti toimintamallien kehittämisessä eteenpäin. Yhteinen tahtotila on tärkeä lähtökohta hankkeen tulosten juurruttamisen kannalta ja tätä yhteistä tahtotilaa ei ole tarvinnut etsiä. Lähtökohdat ovat siis kunnossa.

Tämä yhteishanke on oppimisen matka puolin ja toisin. Olemme yhdistäneet kahden ison toimijan voimat joilla on kuitenkin yksi suuri yhteinen tekijä. Nuoret. Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Autamme ihmisiä jotka ovat vaarassa jäädä syrjään. Savon koulutuskuntayhtymä on yksi suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä sekä vahva vaikuttaja alueella.

Hankkeen aikana on aikaa sekä mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää rohkeasti yhteisen toiminnan malleja joilla saamme ehkäistyä koulupudokkuutta sekä turvattua nuorten kiinnittymisen työ- tai opiskeluelämään. Näitä rohkeita toiminnan malleja on saatu jo hankkeessa käyntiin ja monia on suunnitteilla.

Yksi toiminnan malleista on toimiminen työparina. Vamoksen valmentaja toimii yhteistyössä oppilaitoksen hanketyöntekijän kanssa siten, että koulupudokkuuden reunalla olevalle nuorella saadaan nopeasti tarjottua tukea opintojen etenemiseen. Tämä tuki voi olla pienen tulipalon sammuttamista, joka edesauttaa opinnoissa jaksamista tai tarpeen tullen pystymme tarjoamaan pidempiaikaista tukea opiskeluiden rinnalle joka ylettyy oppilaitoksen ulkopuoliseen elämään asti. Usein opintojen etenemisen esteenä ei ole pelkästään vaikeudet opiskelussa vaan taustalla on jotain muuta esim. selvittämättömiä mielenterveyden haasteita tai kirjava joukko erilaisia arjenhallinnan haasteita.

Toinen toiminnan malli, jota kokeilemme hankkeen nimissä tulevana kesänä on kesäryhmä Vamoksen tiloissa. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on tekemisen avulla tarjota rytmiä arkeen, tutustua erilaisiin vapaa-ajanviettotapoihin, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja elämänhallintaa tukevia toimintoja. Toiminnalla pyritään myös tukemaan opintojen sujuvaa jatkuvuutta syksyllä sekä pohtia mahdollisia jatkopolkuja opintojen jälkeen tai niiden sijasta. Ryhmää vetää työparina hankkeen työntekijät Tatu ja Enni.

Kolmas konkreettinen toiminnan malli jota olemme kehittäneet yhdessä Sammakkolammen tien yksikköön on INNO- paja. Toiminta toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen ja Vamoksen kanssa. INNO- paja toimii opintojen tukipajana keskeytysuhan alla oleville, tarjoaa pysähtymismahdollisuuden opiskelijalle, jolla opiskelumotivaatio ja yleinen päämäärätietoisuus hukassa, tukee opintoihin keskeytyksestä palaavia, jatkuvan haun kautta tuleville joustava kiinnittyminen opintoihin. Ennen kaikkea pajassa korostuu yksilölliset polut opiskelijalähtöisesti sekä opiskeluhuollon nopea reagoinnin mahdollisuus. Pajassa opiskelijalla on mahdollisuus mm. saada tehostettua alkuvaiheen ohjausta ja tutorointia, pidennetty opintoihin orientoituminen, oppia työelämän perustaitoja, suorittaa oman alan opintoja ja toimialan tuntemusta sekä oppimisvalmiuksia tukevia opintoja. Vamoksen tarjoama sisältö INNO- pajassa tarjoaa opiskelijoille mm. myönteisen oppimisasenteen luomista, valmennusta elämänhallinnan eri osa-alueilta, omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämistä, opiskelutaitojen vahvistamista sekä uravalmennusta.

Viimeisenä, muttei missään nimessä vähempänä olemme suunnitelleen tulevaa syksyä. Moni uusi opiskelija aloittaa ensimmäiset 2. asteen opintonsa ja siirtyminen tutusta peruskoulusta isoon ”amiskaan” voi olla jännittävää tai jopa pelottavaa. Sama jännitys ja pelko voi leijua monen muunkin aloittavan tai jatkavan opiskelijan yllä. Olemme pohtineet keinoja jolla voisimme helpottaa tätä jännitystä ja pelkoa sekä lisätä opintoihin kiinnittymistä. Tärkeimmäksi on noussut läsnä oleminen sekä nopean tuen tarjoamisen mahdollisuus. Ja tähän pyrimme. Lisäksi pyrimme lisäämään opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin erilaisten ryhmäyttämisten avulla, jotka toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen ja Vamoksen kanssa.

Vaikka olemme kulkeneet yhteisen kehittämisen matkaa vasta viitisen kuukautta on vauhti sekä mahtavien ideoiden määrä ollut huima. Olen ilokseni saanut huomata, kuinka tärkeänä tätä hanketta pidetään ja tuloksia odotetaan innolla. Pidämme teidät ajan tasalla hankkeen kuulumisista koko hankekauden ajan kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Oppilaitos- Vamoksen tiimi kokonaisuudessaan yllä olevassa kuvassa eli Enni, Sanna, Liisa ja Tatu

 

Iloisin terveisin,

Liisa Pääkkönen

projektipäällikkö

 

Samalta kirjoittajalta

INNOsta oppimiseen

Oppilaitos-Vamoksen tarkoituksena on valmentaa, tukea ja kannustaa koulutuksessa olevia alle 30-vuotiaita nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen,

8.11.2019

Tuoreimmat