Osaajapulan jäljillä – meistä on moneksi!

Viime viikon suurimmat uutiset ovat liittyneet Suomen väestökehitykseen, ammattiosaajien pulaan työmarkkinoilla ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen.

Ammatilliset oppilaitokset voivat tarjota näihin haasteisiin osaamista ja kehittämiskumppanuutta. Savon ammattiopistossa on tehty ennakointi- ja kehittämistyötä, jolla on pyritty etsimään mm. uudenlaisia ratkaisuja työntekijöiden löytymiseksi. Olemme eri aloilla kehittäneet ammattiosaamisen kartoituksia, joissa henkilön (työttömien, maahanmuuttajien) aiempaa osaamista on peilattu kyseisen alan ammattitaitovaatimuksiin sekä työelämän tarpeisiin. Oppilaitoksen aktiivinen työelämäyhteistyö mahdollistaa opettajien ajantasaisen tiedon alueen yritysten tarpeista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kartoituksen kautta rakennetaan myös polkuja ammatinvaihtoon, jolloin henkilöt voivat tuoda hyvinkin monipuolista ja rikasta osaamispohjaa toisista työtehtävistä uuden yrityksen käyttöön. Nykyistä työvoimaa on ohjattava uudelleen koulutukseen ammateista jotka eivät enää työllistä, mutta tähän ohjaukseen ja sen saatavuuteen tulee kiinnittää tulevaisuudessakin huomiota.

Työnantajien hyöty ammattiosaamisen kartoituksesta on esimerkiksi rekrytointiprosessissa, jossa työnhakijan osaaminen on valmiiksi kartoitettu ja näin saadaan lisää tietoa työhakemuksen rinnalle.  Kartoituksen tulos annetaan henkilöille suullisen palautteen lisäksi lausuntona, jossa on kuvaus henkilön osaamisesta sekä tarvittaessa suositukset osaamisen lisäämiseen. Suositukset osaamisen lisäämisen ovat hyvin käytännönläheisiä, ehdotuksia mitä, milloin ja miten. Tämä helpottaa niin yrityksen rekrytointia kuin osaajan työllistymistä.

Nykyaikaisten tulkkausmahdollisuuksien avulla olemme päässeet tekemään maahanmuuttajille kartoituksia jo hyvin varhaisessakin vaiheessa suomen kielentaitotason ollessa matala. Olemme huomanneet käytännön työnäytteissä, että kädellä tekemisen ammateissa yhteinen ammattikieli ja- tapa toimia löytyy hyvinkin nopeasti. Savon ammattiopistossa on tehty maahanmuuttajatyötä jo liki kaksikymmentä vuotta, joka on tuonut vahvaa osaamista maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuihin. Tällä hetkellä Savon ammattiopistossa opiskelee vajaa 500 opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Viime vuosina on avautunut uusia hienoja koulutusavauksia maahanmuuttajille ammattiin opiskeluun. Haluamme jatkossakin olla kehittämässä näitä koulutuspolkuja yhdessä työantajien kanssa osaajien löytymiseksi esim. pilotoida puhelintulkkausta työssä tapahtuvan koulutuksen osaamisen arvioinnissa työpaikalla.

Kehitetään yhdessä moninaistuvaa työelämää!

Kuva poistettu.Kuva poistettu.

 

 

Asiantuntija, valmentava ja monikulttuurisuus
Projektipäällikkö
AOK – ammattiosaamien kartoitus (ESR)
Kotokaruselli (ESR)
Savon ammattiopisto

Samalta kirjoittajalta

Hiuksenhienoa yhteistyötä

Savon ammattiopiston opettaja Marjo Paasisalon ja maahanmuuttajakoulutusten monipuolisen asiantuntijan Kirsi- Maria Niemisen visiot kantavat.

13.2.2019