Löytöretki englannin opetukseen

17.12.2018 -

Tämä job shadowing -jakso on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

InnMain-verkoston Language-työryhmän tapaaminen 

Aika: 28.–2.12.2018

Kohde: ValdoRio (EPVR), ammatillinen oppilaitos ja yhteistyökumppanimme Oeirasissa Portugalissa  

Osallistujat: Kally Teelahti ja Silja Salminen

Matkan tarkoitus: tutustuminen oppilaitokseen sekä osallistuminen InnMain-verkoston oppilaitosten englannin opettajille tarkoitettuun seminaariin 28.-29.11.2018

Tavoitteet:

Tavoitteena oli tutustua Oeirasin ammatilliseen oppilaitokseen ja sen tarjoamaan koulutukseen. Halusimme saada kuvan erilaisesta ammatillisesta koulusta, ja tarkoitus oli kokouksen puitteissa tutustua ammatilliseen koulutukseen, joka räätälöidään oppilaitoskohtaisesti, ympäröivän alueen teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Tavoitteena oli myös tutustua englannin opetukseen ja opiskeluun ympäri Eurooppaa, ehkäpä saaden uusia näkemyksiä ja opetusmetodeja sekä englannin opettamiseen vieraana kielenä että suomen kielen opettamiseen toisena kielenä. 

 

29.11.2018 

Isäntäkoulun Vasco Corisco nouti meidät hotellilta. Aluksi tutustuimme muihin kokoukseen osallistujiin vapaan keskustelun ja kahvin merkeissä. Aloitimme ValdoRion rehtorin/johtajan Antonio Estevesin puheenvuorolla, jossa meidät toivotettiin tervetulleiksi, ja hänen jälkeensä kansainvälisyyskoordinaattori Vasco C. esitteli kokouksen ohjelman sekä seuraavat puhujat. Tilaisuuteen osallistui Dudley Collegesta Sally Hebbard ja Elliot White. 

Aloitimme luennolla, jossa portugalilanen Elsa Escaja kertoi ja kuvaili omaa englanninkielistä opetustaan. Hänen opetuksensa liittyy rakennusten suunnitteluun ja yleisesti designiin; oppimateriaali on pääosin englanniksi, joten hänen oli suunniteltava kaikki opetus englanniksi. Saimme hyvin tietoa ja ymmärrystä prosessista, jossa oma oppiaine oli kokonaan ajateltava uusiksi itselle vieraalla kielellä. Esitys herätti innokasta keskustelua, ja myös mukana olevat opiskelijat osallistuivat mallikelpoisesti. 

Seuraavaksi ohjelmassa oli loistava British Councilin edustajan, Emanuel Carvalhon esitys B.C:n toiminnasta, tavoitteista ja – mikä meille tärkeintä – oppimateriaaleista. Luento oli paitsi sisällöltään hyvä, myös erinomainen ja vakuuttava puhe-esitys harjaantuneelta ja harjoitelleelta puhujalta. Carvalho korosti meille ja etenkin nuorille kuulijoilleen englannin merkitystä lingua francana, kielenä joka vaikuttaa tulevaisuuteen, ja jonka osaaminen on monissa tapauksissa ratkaiseva uravalinnassa ja töihin pääsyssä. Allekirjoittanut on jo tähän päivään mennessä käyttänyt useiden englannin osaamisen tasojen oppimateriaaleja, ja tulee varmasti käyttämään niitä jatkossakin. Toiveissa olisi myös saada British Counsilin edustaja joskus vierailulle Kuopioon opistoomme. Sanomattakin lienee selvää, että osallistuimme keskusteluun innokkaasti, kuten koko muu kokousväki ja opiskelijat. 

Loppupäivän keskustelimme ja kiersimme koulua. Lopuksi osallistuimme Valdorion koulun englannin opettajan järjestämään workshopiin, jossa pohdimme englannin oppimista ja opiskelua koulussa kaikissa muissa yhteyksissä kuin oppitunneilla. 

Illalla (varsin myöhään suomalaisen kulttuurin edustajille) osallistuimme kokouksen viralliselle illalliselle Oeirasin portugalilaisia erikoisuuksia tarjoavassa ravintolassa. Tunnelma oli varsin leppoisa, ruoka perinteistä ja hyvää ja keskustelu polveili miellyttävästi Portugalin historiasta ja löytöretkistä paikallisiin erikoisuuksiin ruokapöydässä. Mieleen jäivät erityisesti Josén elävöittämät kuvaukset tunnetuista löytöretkeilijöistä ja suuren maanjäristyksen jälkeiset jälleenrakennustoimet.  

30.11.2018

Päivän aloittivat ennakkotiedoista poiketen Dudley Collegen Elliot White ja Sally Hebbart. He luennoivat varsin monipuolisesti yleisöä aktivoiden englannin opetuksesta heidän koulussaan. He, hyvin kokeneina, joskin nuorina opettajina, esittelivät opiskelijan puhumisen ja kirjoittamisen aktivointikeinoja. Luennolla keskusteltiin, osallistuttiin ja opittiin uusia pieniä toimintamalleja, joita voi vallan mainiosti käyttää omassa opetuksessaan sekä englannin että suomen tunneilla. Dudleyn opettajat korostivat edelleen englannin kielen merkitystä maailmalla liikuttaessa, työskenneltäessä ja opiskeltaessa. Yleisesti ajatellen englannin kielen tärkeys osui hyvin kuulijakuntaan, koska mukana oli koko ajan opiskelijoita. ValdoRiosta lähtee vuosittain koulun kokoon nahden hyvä määrä työssäoppijoita ulkomaille, etenkin audiovisuaalisesta koulutuksesta. 

Dudley Collegen esityksen ja keskustelun jälkeen alkoi luento digitalisaatiosta koulussa (Antonio Moreira Da Silva). Luennolla osallistuimme mm. Mentimeter-sovelluksen ja QR-koodilukijan toiminnan esittelyyn. Oeirasin oppilaitos käyttää verkko-opetuksessa hyvin samantapaista työkalua (Learning Management System LMS) kuin meidän Moodlemme. EPVR:ssä digitaalinen oppiminen pääasiassa onnistuu, mutta on suunnattu lähinnä aikuisille tai kaukana opiskeleville. Hän puhui vielä cyber-turvallisuudesta ja esitteli mm. Microsoftin uutta Production Future Vision –mainosta ja BBC:n ilmaisia digi-kursseja. Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että olemme Wilmallamme paremmissa asemissa opiskelijahallinnossa, mutta itse koulun laitteistot hienoine editoimisohjelmineen, -laitteineen, studioineen ja tulostimineen olivat korkealaatuisia ja kovassa käytössä. Toki koulussa opiskeltavat alatkin vaativat ehdottomasti av-laitteiden hyvää laatua ja uudenaikaisuutta.  

Seuraavaksi kävimme läpi ryhmätyöt edellisen päivän workshopista. Ryhmät olivat oivaltaneet monia eri keinoja nostaa englannin kielen käyttämistä koulun arkitilanteisiin. Workshopin tehtävä oli hyvin ajassa mukana; meillä Sakkyssä pohditaan koko ajan eri oppiaineitten oppimista muuallakin kuin luokassa, oppitunneilla. Voi olla että joitain oivalluksia pystymme hyödyntämään esim. Yhdessä-projektissa. 

Lopuksi perjantaina kokoonnuttiin yhteen lopettamaan kokouksen virallista osiota, jossa koottiin yhteen päivien antia ja kiitettiin sekä järjestäviä että luennoijia sekä osallistujia. 

1.12.2018

Osallistuimme koko päivän kestävälle kultuuriretkelle Lissaboniin, ja jo aikaisemmin järjestettyyn Sintran kylään ja Penan linnaan tutustumiseen. Vierailimme lukuisissa meille suositelluissa kohteissa tutustuen paikalliseen historiaan ja nykypäivään.


Arviointi

InnMain-kokous Portugalissa Oeirasissa oli erinomaisesti järjestetty. ValdoRion koulun edustajat olivat tehneet kaikkensa kokouksen onnistumiseksi. Luennoijat oli valittu huolella osallistujien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Saimme mukavasti informaatiota portugalilaisesta ammatillisesta koulutuksesta ja englannin asemasta pienen kielialueen kouluissa – tilanne lienee hyvin samankaltainen kuin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi on erikseen mainittava hyvä ilmaisen oppimateriaalin lähde, British Councilin Internetsivut ja opetusmenetelmien monipuolistaminen kokonaisuutena. Englannin kielen merkitys pienelle kielialueelle ja yksittäiselle opiskelijalle on erittäin tärkeä – Brexitistä huolimatta. 

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat