Energiakatselmuksella kohti parempaa energiatehokkuutta - Auto-Jeni Oy

Auto-Jeni Oy on Varkaudessa ja Pieksämäellä toimiva autotalo, jolla on käytössä ISO 14001-ympäristöjärjestelmä. Yrityksessä haluttiin edelleen kehittää ympäristöasioita, erityisesti jätehuollon toimivuutta ja energiatehokkuutta. Varkauden toimispisteeseen toteutettiin energiatehokkuuskatselmus, jossa kartoitettiin kiinteistön nykyinen energiankäyttö sekä keinoja energiansäästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Katselmuksen tulosten pohjalta yritys aikookin tehdä investointeja energiatehokkuuden parantamiseen ja oma aurinkosähköntuotanto on harkinnassa. Yritys harkitsee myös sähköautojen latauspisteiden rakentamista Varkauden liikkeensä yhteyteen. ”Ladattavia autoja alkaa tulla mallistoihimme jo ihan lähitulevaisuudessa enemmän. Yksi sellainen meillä jo on myynnissä ja liikkeellä kokeiltavanakin. Kysyntä ladattaville hybrideille alkaa parhaillaan kasvaa ja sen ennustetaan kasvavan yhdessä normaalien hybridien kanssa”, kertoo autotalojohtaja Petteri Pulkkinen.

Yrityksessä kehitettiin myös jätehuoltoa. Savon ammattiopiston opiskelijat rakensivat osana opiskeluaan yritykselle uuden jätekatoksen, johon saatiin selkeät ja asianmukaiset keräyspaikat kerättäville jätejakeille. Alueen jätehuoltoneuvoja kävi myös arviomassa yrityksen jätehuoltoa ja aentamassa kehittämisehdotuksia.

Mikä on energiatehokkuuskatselmus?

Energiatehokkuuskatselmus on palvelu, jossa tarkastellaan yrityksen tuotantoprosesseja, niissä käytettäviä laitteita ja energiankäytön jakaumaa. Katselmuksessa selvitetään lämmityksen ja vedenkulutuksen kustannukset sekä arvioidaan sähkö- ja verkkopalvelusopimusten sopivuus. Katselmuksessa käydään läpi myös rakennusten kunto ja olosuhteet ja arvioidaan rakenteiden yleiskunto, ilmanvaihdon ja valaistuksen toimivuus sekä tilojen käyttötarkoitus. Katselmuksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan katselmusraportti toimenpide-ehdotuksineen ja lopuksi käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi yhteenveto suoritetusta analyyseistä ja toimenpide-ehdotuksista.

Auto Jenille energiatehokkuuskatselmuksen toteutti kuopiolainen FinnEnergia Oy. He noudattavat katselmustyössä Motivan energiakatselmusohjeistoa. ”Yritysten energiakäytön tiedostaminen ja tehostaminen on merkittävä tulosparannus tuloslaskelmissa”, toteaa Hannu Partanen FinnEnergia Oy:stä.

Auto-Jeni Oy osallistui Savon koulutuskuntayhtymän Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeeseen 2016-2018. Lisää yrityskohtaisia menestystarinoita on kuvattu hankkeen julkaisussa

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat