Yrittäjyyden asialla

Erich-Bracher-Schulessa Ludvigsburgissa 22.–24.5.2017

Vierailimme uudessa yhteistyöoppilaitoksessamme Erich-Bracher-Schulessa Ludvigsburgissa 22.–24.5.2017. Teimme oppilaitoksen kanssa Memorandum of Understandingin ja löysimme sen kautta kontaktin metsäalalle, jonne on mahdollista saada opiskelijoita työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Lisäksi Erich-Bracher-Schule toivoo saavansa lukio-opiskelijoilleen vaihtomahdollisuuksia esim. Varkauden lukion kanssa. Kävimme myös yritysvierailulla Lotter-nimisessä yrityksessä ja oppilaitoksen omassa kaupassa. Lotter on varteenotettava työssäoppimispaikka liiketalouden opiskelijoille.

Erich-Bracher-Schulen liiketalouden opiskelijat olivat tehneet yrittäjyyden opintoihinsa liittyvän englanninkielisen esittelyn omista harjoitusyrityksistään, jota käytetään Yritystoiminnan suunnittelun ja Yrityksessä toimimisen tutkinnon osien opetuksessa Iisalmessa. Toiveena oli, että myös meidän opiskelijamme tekisivät englanninkieliset esittelyt omista NY-yrityksistään Saksaan kommentoitaviksi. Lisäksi keskustelimme alustavasti opiskelijoiden välisestä yhteistoiminnasta sosiaalisen median välityksellä.

Ensimmäiset vaihdot toteutuvat jo syyslukukaudella 2017, kun liiketalouden opiskelijamme lähtee neljäksi viikoksi työssäoppimisjaksolle Saksaan ja Iisalmeen tulee samaksi ajaksi opiskelija Saksasta. Saksalainen opiskelija työskentelee iisalmelaisessa yrityksessä ja myös kiertää ”kotikansainvälistämässä” ryhmiämme.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat